Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans de Govern - Gerència

GERÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL

Gerent: Francesc Rosell i Bascompte

"El/la gerent podrà assistir a les sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal, tant de caràcter decisori com deliberants, amb veu però sense vot, amb la finalitat d'informar i assessorar en les matèries objecte de la discussió." (art. 20.3 del Reglament Orgànic Comarcal)

Competències i funcions

Destaquem