Esteu aquí: Inici CARTA DE SERVEIS 1.3.2 Plans d'autoprotecció (PAU)

1.3.2 Plans d'autoprotecció (PAU)

— arxivat sota:

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

1 Àrea de Territori i Sostenibilitat

1.3 Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

1.3.2 Plans d'autoprotecció (PAU)

El Consell Comarcal dona suport tècnic als ajuntaments que no disposen de recursos per prestar el servei per si mateixos, per redactar, actualitzar, implantar i informar els diferents plans d’autoprotecció de les instal·lacions, els centres, els establiments i les dependències municipals (llars d’infants, poliesportius, pavellons) i de les activitats d’interès organitzades pels ajuntaments (festes majors, concerts, balls, trobades).

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
Als ajuntaments de l’Alt Penedès.

Compromisos vers els ajuntaments
Atendre les peticions de suport tècnic i recollir-les, si escau, en un conveni de prestació de serveis.

Drets dels ajuntaments
Els que s’acordin en cada conveni.

Deures dels ajuntaments
Els que s’acordin en cada conveni.

Cost per als ajuntaments
El que s’estableix en cada conveni, en funció dels preus públics establerts a l’ordenança fiscal núm. 3 del Consell Comarcal.

Més informació

El Decret 30/2015 d'Autoprotecció, de 3 de març, va ser aprovat per la Generalitat, el qual estableix un catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Aquest decret defineix i desenvolupa les obligacions d'autoprotecció de les empreses i les activitats que, per la seva potencial perillositat, importància i possibles efectes perjudicials sobre la població, el medi ambient i els béns, han de tenir un tractament singular. També estableix els mecanismes de control per part de les administracions públiques.

L'article 17 d'aquest Decret estableix les funcions que correspon als ajuntaments relacionades amb els Plans d'Autoprotecció (PAU) de les instal·lacions, centres, establiments, dependències i activitats d'interès per a la protecció civil local, com són els informes, controls i avaluacions d'aquests plans.

En data 28 d'abril de 2011, la Comissió de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès va aprovar la creació de la Comissió comarcal de protecció civil. Per tant i, segons l'article 18 del Decret, algunes d'aquestes funcions que correspon fer als municipis poden ser delegades al Consell Comarcal.

Per poder fer aquesta delegació de funcions s'ha elaborat un conveni marc en matèria de plans d'autoprotecció al qual, en cas d'estar-hi interessats, us hi podeu adherir sol·licitant-ho al Servei de Seguretat Ciutadana del Consell Comarcal.

Aprovat aquest conveni per Junta de Govern o Ple de l'Ajuntament, s'ha d'emplenar el full de sol·licitud per tasca de Plans d'Autoprotecció (word) , especificant les instal·lacions i/o activitats municipals que són afectades pel Decret.

 

  • Envia-ho
  • Imprimeix-ho


Benvinguts i benvingudes a la web del
Consell Comarcal de l'Alt Penedés


Desenvolupada per SEMIC Internet

Consell Comarcal Alt Penedès

Dades de contacte

Consell Comarcal de l'Alt Penedès
NIF: P-5800013-D

Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 938 900 000
oac@ccapenedes.cat