Esteu aquí: Inici CARTA DE SERVEIS 1.3.1 Plans d'actuació municipals (PAM)

1.3.1 Plans d'actuació municipals (PAM)

— arxivat sota:

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

1 Àrea de Territori i Sostenibilitat

1.3 Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

1.3.1 Plans d'actuació municipals (PAM)

El Consell Comarcal dona suport tècnic als ajuntaments que no disposen de recursos per prestar el servei per si mateixos, per redactar, actualitzar i implantar els diferents plans de protecció civil municipals establerts per la Direcció General de Protecció Civil i per tramitar la seva posterior homologació per la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
Als ajuntaments de l’Alt Penedès.

Compromisos vers els ajuntaments
Atendre les peticions de suport tècnic i recollir-les, si escau, en un conveni de prestació de serveis.

Drets dels ajuntaments
Els que s’acordin en cada conveni.

Deures dels ajuntaments
Els que s’acordin en cada conveni.

Cost per als ajuntaments
El que s’estableixi en els convenis de col·laboració signats entre els ajuntaments i el Consell Comarcal i en funció de les subvencions rebudes pel Consell Comarcal de la Diputació de Barcelona per a aquesta finalitat.

Més informació

  • Tipologia dels plans d'actuació municipals. La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, estableix com a nivells bàsics de planificació als municipis com a ens responsables de l’elaboració i el desenvolupament dels plans d’actuació municipals en funció de la seva població, les seves característiques i els riscos que els afectin. Els ajuntaments estan obligats a redactar els plans d’actuació municipals per fer front a: incendis forestals (INFOCAT), nevades (NEUCAT), inundacions (INUNCAT), sismes (SISMICAT), sinistres ocasionats pel transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT) i accidents en establiments amb substàncies perilloses (PLASEQCAT).
  • Tramitació dels plans d'actuació municipals. L'article 3 del DECRET 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta mitjançant Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).
  • Plans que, segons la Direcció General de Protecció Civil, cal elaborar i homologar a la comarca de l'Alt Penedès

 

  • Envia-ho
  • Imprimeix-ho


Benvinguts i benvingudes a la web del
Consell Comarcal de l'Alt Penedés


Desenvolupada per SEMIC Internet

Consell Comarcal Alt Penedès

Dades de contacte

Consell Comarcal de l'Alt Penedès
NIF: P-5800013-D

Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 938 900 000
oac@ccapenedes.cat