Esteu aquí: Inici CARTA DE SERVEIS 5.1 Ocupació

5.1 Ocupació

— arxivat sota:

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

5 Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal

5.1 Ocupació

Conjunt d’accions orientades a promoure l’ocupació a la comarca:

 • Suport als petits i mitjans municipis; en alguns casos, amb serveis de proximitat.
 • Realització d’estudis, programes i projectes en la línia de les diferents convocatòries.
 • Desenvolupament d’accions relacionades amb l'ocupació i l'activitat econòmica d'índole vitivinícola, industrial i comercial.
 • Desenvolupament d’actuacions que responen a les necessitats de les persones i de les empreses, per aconseguir el màxim nivell d'ocupació possible.
 • Cooperació amb la resta d’administracions en la formulació i la implantació de polítiques actives d'Ocupació, per afavorir una planificació global i equilibrada.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
A les persones, les entitats, les empreses i els ajuntaments de l’Alt Penedès que compleixin amb els requisits establerts en les bases de les diferents convocatòries en les quals participem.

Compromisos vers les persones, les entitats, les empreses i els ajuntaments

 • Executar els programes i projectes d’acord amb les obligacions que assenyalen les diferents ordres i/o convocatòries.
 • Respectar els principis de foment de la igualtat entre homes i dones i d’igualtat d’oportunitats.

Drets de les persones, les entitats, les empreses i els ajuntaments

 • Sol·licitar informació dels programes d'Ocupació que desenvolupa el Consell Comarcal.
 • Accedir als serveis segons la normativa de cada convocatòria.
 • Confidencialitat absoluta sobre les dades personals.
 • Escollir participar de les accions que se’ls ofereixin.

Deures de les persones, les entitats, les empreses i els ajuntaments

 • Proporcionar la documentació que se’ls requereixi.
 • Complir els compromisos que s'estableixin i els que assenyalen les normes dels programes i/o projectes. .
 • Participar de forma activa en els processos d'inserció.
 • Aportar dades de forma lleial.
 • Utilitzar i cuidar les instal·lacions.
 • Respectar les persones i les institucions amb què es relacionin a través dels programes i/o projectes en els quals participin.

Cost per a les persones, les entitats i les empreses
Gratuït

Cost per als ajuntaments
El cost s’estableix mitjançant un conveni de col·laboració i d’acord amb les normes dels programes i/o projectes.

Més informació

 • Informació i orientació laboral. Xarxa Xaloc. Atenció a les persones que necessiten ocupació i/o que volen millorar la seva situació   laboral.  (Més info)
 • Itineraris personals d'inserció. Assesorament i orientació en la recerca activa d'ocupació.
 • Oficina Tècnica Laboral (OTL). Inserció sociolaboral de les persones amb trastorns mentals severs i assessorament i suport a les empreses. (Més info)
 • Programa de Garantia Juvenil.  Recolzament al jovent de més de 16 anys i menys de 30 anys, que no treballa, ni estudia, ni segueix una formació, perquè rebi una oferta d'ocupació de qualitat, educació continua, formació com a aprenent o un període de pràctiques després d'haver acabat l'educació formal o de quedar en situació de desocupació. (Més info) 
 • Programa Joves per l' Ocupació. Millorar l'ocupabilitat, facilitar la inserció laboral dels joves a les empreses i fomentar el retorn dels joves al sistema educatiu. (Més info) 
 • Programa Fem Ocupació per Joves.  Per a joves de 18 a 30 anys que es trobin en les següents circumstàncies: atur inscrits a l'Oficina de Treball, sense qualificació especialitzada, amb el nivell mínim de l'ESO assolit i amb experiència professional prioritàriament. (Més info)
 • Programa de Col·laboració Social. Destinat a persones perceptores de subsidis d'atur per portar a terme accions d'utilitat social i en benefici de la comunitat. (Més info)
 • Programa Mesures Actives d’Inserció - MARMI. Incrementar el grau d'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la renda mínima d'inserció. (Més info)
 • Programes de Formació i Treball. Facilitar un lloc de treball a persones en situació d'atur amb dificultats especials per a la inserció laboral i alhora desenvolupar les obres i/o serveis d'interès general. (Més Info)
 • Publicacions, estudis i informes sobre Agricultura, Viticultura, Desenvolupament econòmic i Ocupació a la comarca de l'Alt Penedès

 

 • Envia-ho
 • Imprimeix-ho


Benvinguts i benvingudes a la web del
Consell Comarcal de l'Alt Penedés


Desenvolupada per SEMIC Internet

Consell Comarcal Alt Penedès

Dades de contacte

Consell Comarcal de l'Alt Penedès
NIF: P-5800013-D

Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 938 900 000
oac@ccapenedes.cat