Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

4.5.1 Assessorament, intermediació i mediació

4 Àrea de Plans Transversals

4.5 Habitatge

4.5.1 Assessorament, intermediació i mediació

Suport personal, jurídic i econòmic a les persones i les famílies amb dificultats econòmiques amb el seu habitatge habitual o amb risc de pèrdua de l’habitatge (suport en les negociacions amb les entitats financeres i els processos de mediació, orientació en processos judicials d’execució d’hipoteques o desnonaments de contractes de lloguer, etc.).

Assessorament sobre contractes d’arrendament i contractes hipotecaris, sobre la compra i el lloguer d'habitatges, la contractació d’hipoteques, els contractes d’arrendament i sobre les renovacions i les millores dels contractes hipotecaris.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
A la ciutadania de l’Alt Penedès en general.

Compromisos vers les persones usuàries

  • Es dona hora per a una primera entrevista en un termini màxim de 15 dies hàbils, llevat de casos d’urgència (a criteri dels/de les professionals del Consell Comarcal).
  • Si cal tramitar ajuts d’urgència social, es dona hora per a una segona entrevista abans de 7 dies hàbils.
  • S’ofereix una atenció integral (no només centrada en la problemàtica de l’Habitatge), personalitzada i centrada en la persona i la seva unitat familiar. Alhora, es treballa coresponsablement amb les persones, cercant el seu compromís en la resolució de les seves dificultats.

Drets de les persones usuàries

  • Ser informades sobre els drets i les obligacions que la legislació estableix amb relació a l'habitatge.
  • A la confidencialitat.

Deures de les persones usuàries

  • Complir els compromisos de treball acordats.
  • Informar sobre tots els aspectes econòmics i socials que puguin ser rellevants amb relació a la seva demanda.
  • Aportar tota la documentació requerida.
  • Informar sobre els canvis en la seva situació.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

Destaquem