Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

1.2.1 Cooperació tècnica amb els ens locals en Obres públiques, Mobilitat, Urbanisme i Planificació territorial

1 Àrea de Territori i Sostenibilitat

1.2 Obres públiques, Mobilitat, Urbanisme i Planificació territorial

1.2.1 Cooperació tècnica amb els ens locals en Obres públiques, Mobilitat, Urbanisme i Planificació territorial

El Consell Comarcal dona suport tècnic en matèria d’Obres Públiques, Mobilitat, Urbanisme i Planificació Territorial als ajuntaments de l’Alt Penedès que no disposen de recursos per prestar el servei per si mateixos (assessorament sobre infraestructures, transport de viatgers per carretera, transport ferroviari, foment de la mobilitat sostenible, etc.).

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
Als ajuntaments de l’Alt Penedès.

Compromisos vers els ajuntaments
Atendre les peticions de suport tècnic i recollir-les, si escau, en un conveni de prestació de serveis.

Drets dels ajuntaments
Els que s’acordin en cada conveni.

Deures dels ajuntaments
Els que s’acordin en cada conveni.

Cost per als ajuntaments
El que s’estableixen en cada conveni, en funció dels preus públics establerts a l’ordenança fiscal núm. 3 del Consell Comarcal.

Més informació

 • Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) a l'Alt Penedès
 • Integració paisatgística de polígons industrials
 • Rutes verdes
 • Restauració d'entorns fluvials
 • Carta del Paisatge de l'Alt Penedès - El 18 d'octubre de 2004, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va aprovar la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès; prèviament, la Carta havia rebut el vist-i-plau del Consell d’Alcaldes. La Carta del Paisatge recull un seguit de compromisos generals sobre gestió dinàmica del territori i el paisatge. D’altra banda, enumera múltiples criteris paisatgístics de caràcter específic a implementar en el planejament territorial i urbanístic per part de les administracions.
 • Ordenança del paisatge de l'Alt Penedès i Fitxes de bones pràctiques en el paisatge vitivinícola del Penedès
 • Ordenança de moviments de terres de l'Alt Penedès 
  D’uns anys ençà, a la nostra comarca s’estan produint aportacions de terres en terrenys rústics, que com a norma general provenen d’obres i /o grans infrastructures que s’estan executant en la seva gran majoria fora de l’Alt Penedès.

  L’ús d’aquestes terres en la millora de finques rústiques s’ha de dur a terme en condicions adients, i en tot cas, està condicionada al compliment dels objectius agraris que es persegueixen amb la millora de finca, com són la finalitat agrícola, la pastura o el bosc d’aprofitament.

  Existeix una normativa que regula i fa possibles aquests moviments, que atorga la competència als ajuntaments, els quals no disposen de recursos suficients per fer-ne un seguiment acurat. Això comporta, en alguns casos, un impacte negatiu sobre el paisatge, la pèrdua de qualitat dels sòls vitivinícoles, l’ocupació d’espais inundables, la fragmentació de la massa forestal, molèsties als veïns, desperfectes en els camins rurals, etc.

  A mesura que el fenomen va en augment, es fa manifesta la necessitat d’abordar aquest problema conjuntament i d’implicar totes les administracions competents. És per aquest motiu que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès el febrer del 2010, va organitzar una jornada en la qual va reunir els agents actuants en aquest assumpte, arribant a les següents conclusions:
  • La majoria d’ajuntaments no disposen de normativa específica sobre aquest tema.
  • Els ajuntaments no tenen recursos.

  Com a conseqüència d’aquesta problemàtica, el Consell Comarcal va acordar la redacció d’una ordenança tipus per regular els moviments de terres.

 • Pla Director Territorial de l'Alt Penedès

  Document del Pla Director Territorial de l'Alt Penedès

  (Aprovació definitiva - setembre de 2008)

  La comarca de l’Alt Penedès afronta el gran repte de contenir la pressió industrial, urbanística i demogràfica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Sabem que aquesta pressió és i serà inevitable, però els penedesencs no volem, en cap cas, que els seus efectes desorbitats malmetin el nostre territori. Al contrari, volem que aquest creixement es dugui a terme preservant allò que ens defineix com a comarca: un paisatge vitivinícola que ens ha convertit en la denominació d’origen més important de Catalunya, que ens permet elaborar vins i caves de qualitat reconeguts arreu del món i que fa que tots els qui hi vivim estiguem en contacte permanent amb la terra i la natura.
   
  Per compatibilitzar creixement i qualitat de vida a l’Alt Penedès, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Generalitat de Catalunya han defensat la redacció del Pla Director, una radiografia evolutiva de la comarca i un conjunt de directrius consensuades per a un creixement sostenible en el futur.
   
  El Pla Director és bàsicament un pla territorial que defineix com ha de ser l’Alt Penedès en el futur. Per fer-ho, marca les directrius per a un creixement de la comarca que eviti al màxim l’impacte dels nous usos industrials i residencials del sòl sobre la vinya i que doni respostes a les necessitats territorials actuals i futures de l’Alt Penedès.
   
  • Proposta de millores generals sobre el projecte de Pla Director Territorial de l’Alt Penedès aprovat inicialment (document aprovat per unanimitat pel Plenari del Consell Comarcal el desembre de 2007) cliqueu aquí (format PDF)

 

Destaquem