Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

3.2.2 Serveis de consum per a les empreses i els/les professionals

L'Oficina Comarcal de Consum:

 • Vetlla perquè els seus productes i serveis incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles.
 • Assessora i informa sobre la normativa sectorial que regula la seva activitat empresarial en l’àmbit del dret de consum i sobre els seus drets i deures respecte les persones consumidores.
 • Rep i gestiona les queixes, denúncies i reclamacions dels treballadors autònoms i les microempreses en les seves relacions de consum de serveis bàsics (subministraments, els transports, els mitjans audiovisuals de radiofusió i de televisió, els de comunicacions, els assistencials i sanitaris, i els financers i d'assegurances) i serveis de tracte continuat a través de sistemes alternatius de resolució de conflictes, la mediació i l'arbitratge de consum.
 • Gestiona les al·legacions rebudes electrònicament de les empreses que són reclamades a expedients de medicació en consum en curs.
 • Lliura els impresos oficials de reclamació/denúncia i els models de cartell d’avís a les persones consumidores sobre la seva disponibilitat. Més informació
 • Informa, assessora i tramita l’adhesió dels establiments comercials a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Més informació sobre l'arbitratge de consum

       Vols formular una consulta? "Descarrega't el formulari

     Vols demanar cita? 

     Vols presentar una Queixa, Denúncia o Reclamació en consum? "Descarrega't el formulari"

Si ets una microempresa, afegeix aquest document al formulari 

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A les empreses, els professionals i els establiments comercials amb seu a l’Alt Penedès.

Compromisos vers les empreses

 • Es programen de manera immediata les visites personalitzades.
 • S’assignen les visites programades en un termini màxim de quinze dies.
 • S’atenen les consultes rebudes per correu electrònic en un termini màxim de 3 dies laborables.
 • Es tramiten les queixes, denúncies i reclamacions en matèria de Consum en un termini màxim de 120 dies laborables amb resposta escrita informant del resultat i/o de les gestions realitzades i de les vies per continuar, si escau.

Drets dels usuaris del servei

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara i comprensible.
 • Rebre una resposta personalitzada a la seva consulta
 • Presentar queixes, denúncies i reclamacions en matèria de Consum de forma presencial i/o telemàtica
 • Obtenir una resposta escrita informant del resultat i/o de les gestions realitzades i de les vies per continuar, si escau, la reclamació.
 • Iniciar procediments de mediació en matèria de Consum i obtenir la designació d’un/a mediador/a expert en la matèria.
 • Presentar sol·licituds d’arbitratge de Consum i ser informades de la seva admissió a tràmit, i obtenir, si escau, un laude arbitral.

Deures dels usuaris del servei
Demanar els serveis segons els protocols establerts.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

Destaquem