Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2020

El Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès tramita els ajuts per al pagament del lloguer que atorga la Generalitat

El Servei Comarcal d'Habitatge, que ha atès més de 700 consultes durant el confinament (sobretot per problemàtiques sobrevingudes per al pagament dels lloguer i la hipoteca), està preparat per atendre totes les consultes sobre els nous ajuts per al pagament del lloguer que ha convocat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i per ajudar a fer-ne la sol·licitud.

Actualment l’atenció a la ciutadania continua sent preferentment telemàtica, a través del correu electrònic habitatge@ccapenedes.com, però, quan el cas ho requereix, es fa atenció presencial a la seu del Consell Comarcal amb cita prèvia.

L’any 2019, el Consell Comarcal va tramitar ajuts per al pagament del lloguer per a 384 famílies de l’Alt Penedès i per un import d'adjudicació de 654.974 €.

Enguany, coincideixen en el temps 3 convocatòries de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: la convocatòria ordinària, que té com a finalitat facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a les persones en risc d’exclusió social, la convocatòria adreçada exclusivament a les persones grans (65 anys o més) i la convocatòria extraordinària per contribuir a minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID.

En tots els casos, cal que l’habitatge llogat sigui l’habitatge habitual i que la persona sol·licitant de l’ajut sigui el titular del contracte de lloguer, els ingressos de la unitat familiar no poden superar els establerts a les bases de cada convocatòria i cal tenir el lloguer domiciliat en una entitat bancària.

L’import dels ajuts és un percentatge fix sobre l’import de la renda de lloguer anual, i es calcula sobretot en funció dels ingressos i del nombre de membres de la unitat familiar.

El termini de sol·licitud per a la convocatòria ordinària i la convocatòria específica per a persones grans és el 3 de juliol de 2020. El termini de sol·licitud dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID és el 30 de setembre.

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment de manera telemàtica. Per això, des del Servei d’Habitatge es recomana fer una primera consulta per correu electrònic (habitatge@ccapenedes.cat)  o per telèfon (608 757 665) i després valorar si és necessari fer una visita presencial amb cita prèvia, per acabar de resoldre dubtes o fer la tramitació presencial.

La convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer per contribuir a minimitzar l’impacte social i econòmic de la COVID, preveu dues modalitats: els ajuts per al pagament total o parcial de la renda de lloguer i els ajuts per a la cancel·lació total o parcials dels ajuts transitoris de finançament.

Poden participar en aquesta convocatòria les persones que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda com a conseqüència de la COVID (feu servir la calculadora de vulnerabilitat creada amb aquesta finalitat pel Consell Comarcal).

Vilafranca del Penedès, 29 de maig de 2020

Destaquem