Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès

El dijous 31 de març, es va celebrar sessió plenària del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès a la seu del Consell Comarcal.

 

La sessió va començar amb la salutació de Ramon Chacón, que ha retornat a l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Penedès dels Mossos d’Esquadra com a nou inspector cap. Chacón es va posar a disposició de tots els alcaldes per continuar treballant plegats per la seguretat ciutadana i va explicar que l’any 2010 l’índex delinqüencial (faltes i delictes) ha disminuït un 17% de mitjana a la comarca (a Vilafranca, aquesta disminució ha arribat al 29%).

Després d’aquesta presentació, van intervenir Xavier Sisternas, director de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i Lourdes Parramon, cap de Relacions Institucionals, que van explicar que l’Oficina Antifrau és un organisme autònom que treballa amb el doble objectiu de prevenir i investigar el frau al sector públic (Generalitat, ens locals, Parlament, universitats públiques, consorcis, empreses públiques, fundacions participades per organismes públics, etc.) i el frau en les empreses i les entitats privades i en les persones físiques que gestionen serveis públics, executen obres públiques o reben subvencions. En l’àmbit de la formació, l’Oficina Antifrau organitza cursos per a directius i polítics, assessora els organismes públics, formula recomanacions a la Generalitat i als ens locals sobre projectes normatius, implantació de codis ètics, i emet informes en resposta a les consultes dels organismes públics.

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès va continuar amb la presentació, per part de Domènech Cucurull, gerent de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, i Ferran Vallespinós, cordinador d’aquesta Àrea, del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia i les línies de suport tècnic, jurídic i financer de la Diputació. Els ajuntaments que s’adhereixen al Pacte es comprometen a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en més d’un 20% per a l’any 2020. Això és possible mitjançant l’elaboració d’una auditoria energètica municipal i un  pla d’actuació elaborat per una consultoria experta que identifica accions que puguin generar estalvi econòmic (mesures d'eficiència energètica) i ingressos (producció d’energies renovables) amb inversions municipals que es puguin recuperar en un període de temps raonable. La mateixa Diputació facilita mecanismes financers (subvencions a fons perdut i crèdits), contractuals (models de plecs) i tècnics (estudis de viabilitat) per implantar aquestes accions sense cost ni endeutament per als ajuntaments.

Després d’aquesta presentació, els alcaldes van rebre dos representants del Gremi d’Hosteleria del Penedès, la presidenta, Dolors Pons, i l’assessor legal, Jordi Sanglas, que van fer un seguit de peticions relacionades amb la prohibició de fumar en els espais públics i la llei que regula els establiments d’hosteleria; en concret, demanaven normatives municipals homogènies per evitar fer inversions no amortitzables (per exemple, instal·lant mobiliari o aparells de calefacció en la via pública per als clients fumadors). El president del Consell d’Alcaldes, Francesc Olivella, es va comprometre a estudiar des del Consell Comarcal la possibilitat de redactar una ordenança tipus reguladora de l’ocupació d’espais públics per a la instal•lació de terrasses de bars i restaurants, amb tot va recordar que és una competència de titularitat municipal i que és difícil harmonitzar els interessos de l’hoteleria amb el dret al descans dels veïns.

En el torn d’informacions de la Presidència, es va comunicar als alcaldes, entre d'altres qüestions, que des del Consell Comarcal s’havia elaborat un esborrany d’ordenança tipus reguladora dels moviments de terres en sòl no urbanitzable per a la millora de finques agrícoles i es va demanar que cada ajuntament faci les aportacions que consideri oportunes abans de donar per tancada la redacció d’aquest document. També es va repartir un document intern amb la memòria de gestió del Consell Comarcal de la legislatura 2007-2011.

Donat que aquesta era l’última sessió del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès de la legislatura 2007-2011, l’actual president, el convergent Francesc Olivella, i l’anterior president, el socialista Jordi Girona, van aprofitar per acomiadar-se de tots els alcaldes, agrair-los la seva participació i la feina feta als llarg de quatre anys i deixar constància de l’ambient de consens que havia caracteritzat totes les sessions del Consell d’Alcaldes.

Vilafranca del Penedès, 4 d’abril de 2011

 

 

Si necessiteu més informació:

Persona de contacte: Cristina Sàenz de Santamaria, cap de Comunicació
Tel. 93 890 00 00 ext. 331 – a/e: premsa@ccapenedes.cat

Responsable del projecte: Llorenç Estivill, gerent
Tel. 93 890 62 01 – a/e: gerent@ccapenedes.cat

 

Destaquem