Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès

El dijous 25 d’abril, es va celebrar sessió plenària del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès a la seu del Consell Comarcal.

 

La sessió va començar amb la presentació d’una proposta de compra agregada de les assegurances que actualment els ajuntaments contracten de manera individual (responsabilitat civil, assessorament jurídico-comptable, assegurances d’accidents i de vida, assegurances d’immobles, etc.). La proposta té com a finalitat estalviar costos a les arques municipals i va ser acceptada per unanimitat. Des del Servei de Compres del Consell Comarcal s’estudiarà la millor oferta i es presentarà als ajuntaments.

Tot seguit, el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va explicar la reunió mantinguda amb membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Càritas i l’Ajuntament de Vilafranca, i el compromís adquirit de constituir una Taula comarcal contra els desnonaments a l’Alt Penedès. Olivella va avançar alguns dels temes que tractarà la Taula: evitar els desnonaments de residència habitual dels deutors de bona fe, donar alternatives a l’ocupació d’habitatges, equilibrar les diferències entre municipis a l’hora de donar ajuts a les persones afectades, portar els aliments a punts de distribució més propers als municipis perifèrics, etc. En aquest punt, va intervenir una representant de la Plataforma, Gemma Campos, que dir que “ja és hora que la PAH Alt Penedès deixi d’escoltar i atendre queixes de ciutadans envers el tracte, la informació i l’atenció que reben d’ajuntaments; per canviar aquestes queixes per fórmules de col•laboració, atenció i treball mitjançant la nova Taula”. El Consell d’Alcaldes va aprovar afegir-se a la iniciativa i nomenar també 2 o 3 alcaldes com a representants a la Taula comarcal contra els desnonaments.

En el següent punt de l’ordre del dia, el representant del Consell d’Alcaldes a la Comissió comarcal per a la millora del servei de transport públic a l’Alt Penedès, l’alcalde del Pla del Penedès, Santi Soler, i el representant del Consell Comarcal en aquesta comissió, Jordi Bosch, van explicar els projectes en què treballa actualment la Comissió: una línia circular d’autobusos interurbans que surti de Vilafranca, passi per Sant Sadurní i Sant Quintí de Mediona, i torni a Vilafranca. La proposta és de fer el recorregut en doble sentit i amb parades a tots els municipis del trajecte. La Comissió concretarà la proposta i l’elevarà formalment a la Generalitat.

Santi Soler i Jordi Bosch van explicar que la Comissió comarcal per a la millora del servei de transport públic a l’Alt Penedès ha demanat a la Generalitat que els trens de Rodalies que acaben el seu recorregut a Martorell arribin fins a Vilafranca, de manera que augmenti la freqüència a 1 tren cada 20 minuts. Altres idees en què estan treballant són la possibilitat d’allargar els circuits dels busos urbans de Vilafranca fins als municipis propers i la modificació dels horaris d’alguns autobusos de transport regular per poder acollir els alumnes de Primària i Secundària que no disposen de transport escolar obligatori.

En el següent punt de l’ordre del dia es va informar sobre la situació del transport escolar no obligatori i sobre els compromisos de la Diputació i la Generalitat en relació amb aquest tema. El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va explicar que ambdues institucions mantenen els compromisos econòmics del curs anterior, però que a partir del curs escolar 2013-2014 el transport a centres concertats deixarà de ser obligatori, per la qual cosa s’haurà de costejar amb els mateixos criteris que el transport escolar no obligatori. Sense deixar els temes d’Ensenyament, el Consell d’Alcaldes va aprovar reclamar per escrit a la Generalitat que pagui als ajuntaments el deute pendent en concepte d’aportació a les escoles bressol municipals i demanar que concreti urgentment l’aportació de la Generalitat per al curs 2013-1014.

En el següent punt de l’ordre del dia es va acordar convidar un representant de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) perquè exposi les iniciatives d’aquesta associació per impulsar la sobirania fiscal des dels ajuntaments.

En el torn d’informacions de la Presidència, el president del Consell d’Alcaldes, David Masdeu, va explicar que, durant la visita que el director general d’Administració Local de la Generalitat va fer a 4 municipis de l’Alt Penedès el dia 19 d’abril, va explicar que el pressupost del nou Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya s’ha reduït, i que hi haurà municipis que només rebran l’aportació lineal perquè els seus projectes no s’adapten als criteris generals d’adjudicació. També va informar que els terminis d’execució del PUOSC 2008-2012 s’han allargat fins a 2015, perquè els ajuntaments i la Generalitat puguin afrontar millor el pagament de les obres. Finalment, David Masdeu va anunciar que es convidarà un representant de la Generalitat perquè expliqui el contingut de la nova Llei de Governs Locals, que es discutirà al Parlament abans de l’estiu.

Vilafranca del Penedès, 30 d’abril de 2013

 

Destaquem