Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Alcaldes de l'Alt Penedès

El dijous 23 de setembre, es va celebrar sessió plenària del Consell d'Alcaldes de l'Alt Penedès a la seu del Consell Comarcal

 

 

Com a primer punt de l'ordre del dia, M. Josep Tuyà, consellera comarcal d'Habitatge, i Ferran Barba, cap del Servei de Planificació d'Habitatge i Millora Urbana de la Diputació de Barcelona, van presentar el pla de treball de l'Estudi Comarcal d'Habitatge, que elaborarà la Diputació de Barcelona amb la col·laboració del Consell Comarcal.

Els ajuntaments de més de 5.000 habitants estan obligats a redactar els seus propis plans locals d'Habitatge, però el comportament del mercat de l'habitatge és supralocal i no té massa sentit fer un abordament exclusivament municipal. Els tècnics de la Diputació creuen que les conclusions de l'Estudi Comarcal d'Habitatge, que serà pioner en el seu àmbit, es podran extrapolar a altres comarques i que facilitaran molt la feina als ajuntaments que vulguin redactar el seu Pla Local d'Habitatge o, senzillament, que vulguin conèixer les possibles actuacions que tenen a l'abast.

L'Estudi Comarcal d'Habitatge constarà de dues parts: la primera farà una anàlisi bàsicament qualitativa de les dinàmiques de l'habitatge (fluxes, reserves de planejament, etc.); la segona consistirà en un catàleg de noves propostes per als ajuntaments en els àmbits de l'urbanisme, serveis d'habitatge, promoció d'habitatges, etc.

Per recollir la informació necessària per elaborar aquest estudi, caldrà la col·laboració de tots els ajuntaments, que hauran de respondre una enquesta tècnica preparada pels redactors. El calendari de treball previst és que l'Estudi Comarcal d'Habitatge estigui conclòs a la primavera de 2011.

 

 

Tot seguit, la consellera comarcal de Solidaritat i Cooperació, Carmen Chichoné, va presentar als alcaldes el programa de cooperació del Servei d'Igualtat i Ciutadania del Consell Comarcal. Des d'aquest servei es va fer un seguiment sobre els projectes de cooperació dels ajuntaments i es va veure que hi ha ajuntaments que no hi destinen recursos específics, d'altres destinen els recursos a subvencionar entitats locals que treballen en projectes de cooperació i alguns que acaben gastant els recursos en despeses d'urgència. Des del Consell Comarcal s'eleva una proposta de treball conjunta a tots els ajuntaments de la comarca que consisteix a destinar el 0,7% dels pressupostos municipals a projectes de cooperació que es porten a terme des del Servei d'Igualtat i Ciutadania, i especialment al projecte de cooperació amb Alhoceima. Aquesta iniciativa té un marcat interès comarcal i consisteix en la col·laboració amb els ajuntaments de la província d'Alhoceima (d'on provenen la major part de persones marroquines que viuen a l'Alt Penedès) per a la creació d'un punt d'informació municipal al Marroc per a les persones que volen emigrar a algun punt del territori espanyol (reagrupament familiar, contracte de treball, etc.) o que retornen al Marroc, per tal que disposin de tota la informació i l'assessorament necessaris per dur a terme el seu projecte personal.

En el següent punt de l'ordre del dia, el president del Consell d'Alcaldes, Francesc Olivella, va informar de la propera constitució, el dimarts 28 de setembre del Consell de Salut del Govern Territorial de Salut de l'Alt Penedès, format per una vintena d'entitats de la comarca, i de la celebració del plenari del Consell Rector, el dimecres 6 d'octubre. El president va demanar als alcaldes que comuniquin les problemàtiques relacionades amb la sanitat que vulguin que siguin debatudes pel Govern Territorial de Salut.

El cinquè punt de l'ordre del dia, la problemàtica de la tinença d'animals de companyia, va ser exposat per Pere Pujol, alcalde de Castellví de la Marca i representant a la Mancomunitat Penedès-Garraf. L'alcalde va insistir en la necessitat d'aprovar i fer complir ordenances municipals que obliguin els propietaris de gossos a tenir-los censats i marcats amb un xip. Va demanar que des dels ajuntaments es doni un termini breu als propietaris perquè compleixin l'ordenança i que després s'apliquin les sancions previstes a les ordenances per als propietaris que abandonin els seus gossos. Actualment la gossera de Vilafranca està saturada i s'ha donat l'odre de no acceptar més gossos davant la impossibilitat de tenir-los en condicions.

El sisè punt de l'ordre del dia va despertar molt d'interès entre els assistents. Tres alcaldes van explicar que havien estat imputats com a responsables d'un delicte mediambiental perquè en els seus municipis s'aboquen aigües residuals a la llera pública. En tots els casos, aquests abocaments es produeixen des de fa molts anys, els ajuntaments han fet la reserva de sòl per construir les depuradores i l'Agència Catalana de l'Aigua ha previst la seva construcció, però encara no s'han fet per falta de pressupost. El Consell d'Alcaldes va acordar per unanimitat donar suport als afectats perquè entenen que en aquest cas la Llei no s'ajusta al sentit comú i es fa responsable a títol personal els alcaldes quan aquests no són els responsables de construir les depuradores. Com que aquest tema és comú a la immensa majoria de municipis de Catalunya, el Consell Comarcal i el Consell d'Alcaldes buscaran una solució mantenint entrevistes amb els màxims responsables de la Delegació del Govern a Catalunya i de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, cercant el suport de les associacions municipalistes (ACMC i FMC) i aprovant una moció que s'elevarà al Parlament del Catalunya.

Finalment, en el torn d'informacions de la Presidència Francesc Olivella va explicar, entre d'altres, que el Consell Comarcal ha adjudicat ja la redacció de l'ordenança tipus per a la regulació dels moviments de terres en sòls no urbanitzables, tal com s'havia acordat abans de l'estiu. També va explicar que el Consell Comarcal ha signat un conveni amb la Diputació de Barcelona per a la redacció de les Agendes 21 dels municipis de l'Alt Penedès i per a l'actualització de les actualment existents.

Vilafranca del Penedès, 27 de setembre de 2010

 

Per a més informació:

Cristina Sàenz de Santamaria, cap de Comunicació del CCAP

a/e: premsa@ccapenedes.cat

 

Destaquem