Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CC presenta el projecte d'Agència de Desenvolupament Local de l'Alt Penedès

El Consell Comarcal va presentar les bases per a un procés de concertació dels diferents agents i per a la creació d'una Agència de Desenvolupament Local com a òrgan gestor i dinamització de l'economia de l'Alt Penedès.
El CC presenta el projecte d'Agència de Desenvolupament Local de l'Alt Penedès
Presentació del projecte d'Agència de Desenvolupament Local de l'Alt Penedès a la sala d'actes del Consell Comarcal

El Consell Comarcal ha dut a terme, en els darrers mesos, un procés de reflexió sobre la situació econòmica de la comarca per tal de detectar els elements que poden afavorir en els propers anys noves inversions productives a l’Alt Penedès.

Amb aquesta finalitat, va contractar una consultoria amb l’encàrrec de realitzar una anàlisi i una diagnosi econòmiques i ocupacionals de la comarca. Al mateix temps, el Consell Comarcal ha actualitzat i millorat les dades recollides sobre els polígons d’activitat econòmica per tal de detectar les necessitats de coordinació supralocal, les mancances de subministraments bàsics, els problemes d’accessibilitat i l’oferta de sòl industrial d’aquests polígons.

Els primers resultats d’aquest treball es varen presentar el passat dijous dia 15 de juliol en el marc d’una jornada titulada “Reptes de l’Economia Comarcal”. A la jornada, organitzada conjuntament amb la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Penedès Garraf, hi varen participar representants de les principals empreses de la comarca, dels sindicats, de les diferents agrupacions empresarials, d’entitats financeres, directors dels centres educatius que imparteixen Formació Professional, tècnics i especialistes en la gestió econòmica i empresarial i representants dels municipis de la comarca.

Jordi Girona, president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va inaugurar la jornada destacant la necessitat de coordinar les polítiques econòmiques i ocupacionals que es realitzen a la comarca. Segons Girona, “cal planificar el futur per tal de garantir una formació i un treball dignes per a tots els penedesencs i totes les penedesenques, pensant especialment en la població més jove”. El president del Consell Comarcal també va destacar “la importància de coordinar la gestió dels polígons d’activitat econòmica per atraure inversions econòmiques que creïn nous llocs de treball, de qualitat i vinculats a la Formació Professional que es pugui oferir a la comarca”. Finalment, va apostar decididament per polítiques que garanteixin la formació de qualitat al llarg de tota la vida, per l’impuls de polítiques que facin possible la igualtat d’oportunitats i pel desenvolupament de noves estratègies de dinamització econòmica del territori.

Després de la intervenció del president del Consell Comarcal, Ramon Ruiz, cap de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, va exposar breument el model d’agències de desenvolupament local que promou la Diputació com a factors clau de les estratègies territorials concertades de desenvolupament econòmic i ocupació.

 

 

Tot seguit, Ezequiel Baró, professor d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, va presentar la diagnosi econòmica i ocupacional de la comarca de l’Alt Penedès, destacant les febleses, fortaleses, amenaces i oportunitats del territori, de la demografia, de l’oferta de treball, de les infraestructures de comunicació i de les diferents activitats econòmiques i del teixit productiu de la comarca. En una segona intervenció, el professor Baró va presentar les bases per a un procés de concertació dels diferents agents i per a la creació d’una Agència de Desenvolupament Econòmic Comarcal com a òrgan gestor i dinamitzador de l’economia de l’Alt Penedès.

Aquesta Agència tindria com a principals objectius la coordinació de les polítiques econòmiques i ocupacionals comarcals, oferint estructures de suport a les noves iniciatives i dissenyant estratègies per tal de garantir la continuïtat del teixit industrial existent a l’Alt Penedès.

Vilafranca del Penedès, 19 de juliol de 2010

 

Per a més informació:

Cristina Sàenz de Santamaria - Cap de Comunicació del CCAP

Tel. 93 890 00 00 ext. 9331 - A/e: premsa@ccapenedes.cat

 

Destaquem