Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS DÓNA SUPORT AL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE SAHRAUÍ I A LES PROPOSTES DE LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA

El Ple va aprovar per unanimitat de tots els grups les dues mocions presentades a instància de les respectives associacions ciutadanes, que, d’acord amb el nou Reglament Orgànic Comarcal, van poder intervenir al final de la sessió.

 

El dijous 14 de març, es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després d’aprovar l’acta de la sessió anterior, es va donar compte de dues propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda: la liquidació del pressupost de 2012 i l’informe sobre el grau de compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat. Ferran Planas, president de l’Àrea, va explicar que el pressupost de 2012 es tancava amb el romanent més baix dels últims anys (22.603 €) i que caldria ser molt prudents durant l’exercici 2013 per poder tancar l’exercici sense endeutar-se. Planas també va afirmar que “dins el que cap, al Consell Comarcal la Llei contra la morositat es va complint correctament, però per poder pagar puntualment (a 30 dies) nosaltres també hauríem de cobrar puntualment”.

Dins les propostes de la mateixa àrea, es va presentar tot seguit a aprovació el nomenament del nou gerent del Consell Comarcal. En nom de l’Equip de Govern, el portaveu d’ERC, Pol Pagès, va explicar els motius pels quals s’havia escollit el candidat Francesc Rosell: “el gerent ha de ser una persona que gaudeixi de la confiança del Govern i, sobretot, del president” i va defensar el model “polític” enfront del model “tecnòcrata”, perquè des d’un vessant exclusivament tècnic les polítiques socials no sempre serien una prioritat. Amb aquests arguments, els grups comarcals de CiU i ERC van aprovar el nomenament del nou gerent del Consell Comarcal. Els grups de l’oposició van votar en contra del nomenament per diferents motius: per considerar que calia consensuar el candidat (PSC), perquè haurien cobert el lloc mitjançant una promoció interna (PP) o un procés selectiu (CUP) o, fins i tot, perquè haurien preferit prescindir del càrrec (ICV).

Dins les propostes de l’Àrea de Plans Transversals, es va aprovar sense debat la proposta presentada pel conseller comarcal de Joventut, Sergi Vallès, de modificar el contracte amb l’empresa que presta serveis de suport en matèria de Joventut, per adaptar la prestació a les baixes i les altes dels municipis adherits al projecte Dinamo.

Un cop finalitzades les propostes d’acord, es va donar compte de l’adscripció de la consellera Fina Bruna al grup de CiU i es va donar compte dels decrets de la Presidència i de les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, va començar el debat de les mocions. La primera, presentada pels grups d’ICV i la CUP, proposava un seguit de mesures per aturar els desnonaments i per recolzar la ILP pel Dret a l’Habitatge. La moció instava el Govern de l’Estat a suspendre els desnonaments fins que s’aprovi una nova legislació hipotecària. També instava les Corts Generals a aprovar la ILP per a la dació en pagament, el lloguer social i la moratòria dels desnonaments. Entre d’altres mesures, la moció demanava intensificar la col•laboració del Consell Comarcal amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i demanava als ajuntaments que exigeixin una ordre judicial directa i competències municipals expresses abans d’autoritzar la intervenció de les policies locals en els desallotjaments. Tots els grups van estar a favor de la moció i es va aprovar per unanimitat. Al final del Ple, va intervenir una representant de la PAH, Gemma Campos, que va agrair el suport dels grups, va reivindicar els objectius i els principis de la Plataforma i va fer peticions sobre aspectes a millorar en l’atenció que des del Consell Comarcal i els ajuntaments reben les persones afectades pels desnonaments.

La segona moció va ser presentada pels grups de CiU, ERC i la CUP i també va ser aprovada per unanimitat de tots els grups. La moció donava suport als presos polítics sahrauís de Gdeim Izik. La moció exigia al regne del Marroc la posada en llibertat de tots els presos polítics sahrauís, inclosos els 24 presos de Gdeim Izik condemnats per un tribunal militar. També demanava la protecció dels drets humans i donava suport al dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, tal com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides. Al final del Ple, també va intervenir un representant de l’associació ACAPS, Mah Iahdih, que va agrair la sensibilitat de tots els grups i va definir la moció com “el resultat de l’enèssima violació dels drets humans per part del Govern del Marroc” (en referència al desallotjament del campament de Gdeim Izik, a les tortures patides pels detinguts, als judicis militars sense garanties processals i a les llarguíssimes penes de presó imposades als condemnats).

La tercera i última moció va ser la presentada pels grups de CiU i ERC, en defensa de l’autonomia local i les competències de la Generalitat en l’organització territorial i el règim local. Els grups del Govern del Consell Comarcal estan en contra de la reforma del món local que vol dur a terme el Govern de l’Estat perquè representa un atac a les competències de la Generalitat i un intent de recentralització de l’Administració. La moció es va aprovar amb el suport del PSC, la CUP i ICV.

El Ple va acabar amb el torn d’informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes per part dels consellers.

Vilafranca del Penedès, 19 de març de 2013

 

Destaquem