Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Diputació de Barcelona signen un conveni per a la redacció de l’Agenda 21 Supramunicipal

L’Agenda 21 supramunicipal de l’Alt Penedès és un pla d’acció que engloba un conjunt de propostes per assolir un model de desenvolupament sostenible a la comarca. A l’Alt Penedès, hi ha 9 ajuntaments que tenen feta la seva Agenda 21 municipal i, gràcies al conveni signat ahir entre el Consell Comarcal i l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, s’elaboraran les agendes dels 18 municipis restants.

 

Els objectius generals de l’Agenda 21 supramunicipal són: fer compatible el desenvolupament local i comarcal amb la utilització sostenible dels recursos, conservar la biodiversitat, establir polítiques integrades que permetin superar els dèficits mediambientals, i fomentar la participació i la implicació dels sectors econòmics i socials dels municipis en relació amb el desenvolupament sostenible.

 

 

L’elaboració tindrà un cost simbòlic per als ajuntaments i començarà amb una auditoria ambiental durant la qual els municipis hauran de col·laborar molt estretament amb l’empresa adjudicatària omplint els qüestionaris i responent les entrevistes necessàries per recollir la informació sobre la gestió municipal de l’aigua, els residus, l’aire, l’energia, la mobilitat, el planejament urbanístic, etc. Després, l’empresa farà un treball de camp en què avaluarà una sèrie de factors: contaminació acústica i atmosfèrica, aforaments de trànsit, sistemes naturals del municipi, etc.

Amb totes aquestes dades, s’elaborarà una memòria ambiental descriptiva i es farà un diagnòstic amb els punts forts i els punts febles de cada municipi.

Del diagnòstic, se’n derivaran els Plans d’Acció Locals amb propostes concretes d’actuació pautades en el temps (ex. aprovar ordenances que obliguin a construir xarxes separatives per a les aigües pluvials i residuals en els edificis de nova construcció, canviar les làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi de l’enllumenat públic, etc.). A més del treball tècnic, tant la fase de diagnòstic com la fase de presentació de propostes d’actuació, seran objecte d’un procés participatiu en el qual col·laboren amb l’Oficina Técnica dels Consell Comarcal els serveis d’Igualtat i Ciutadania i de Desenvolupament i Ocupació. Les propostes d’actuació es revisaran periòdicament a través d’un Pla de seguiment amb un sistema municipal d’indicadors de sostenibilitat.

Durant l’acte de signatura del conveni, el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Joan Antoni Baron, va destacar que l’Agenda 21 “és una eina molt important per avançar en la sostenibilitat” i va afegir que “des del món local hi ha la capacitat de fer-ho, perquè els ajuntaments són capaços de generar la complicitat de la ciutadania”.

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Jordi Girona, va cloure l’acte de signatura remarcant la importància de ser la primera comarca de Catalunya i el primer territori de l’Estat espanyol capaç d’elaborar una Agenda 21 supramunicipal: “Això facilitarà la coordinació de tots els Plans d’Acció locals, i segur que, d’aquí a uns anys, haurem aconseguit entre tots fer una comarca més sostenible”.

Vilafranca del Penedès, 14 de desembre de 2010


 

 

Per a més informació:

Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Servei de Comunicació

Tel. 93 890 00 00 ext. 9331

A/e: premsa@ccapenedes.cat

 

 

 

Destaquem