Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS DÓNA SUPORT ALS TREBALLADORS DE ROCA I DEMANA LA CONTINUÏTAT DE LA FÀBRICA

El Consell Comarcal pagarà les beques de menjador escolar el dia 15 de cada mes. Destinarà recursos propis a avançar el pagament de les beques per tal que tots els infants que necessiten aquesta ajuda puguin assistir al menjador escolar. Per a l’èxit d’aquesta mesura pionera compta amb la la col•laboració de les AMPA i dels centres escolars, que hauran de comunicar amb celeritat al Consell Comarcal la relació d’alumnes que cada mes hauran fet ús del menjador.

 

El dijous 10 d’octubre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, va prendre possessió com a nova consellera comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular, Àngela Rus, regidora de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca.

Dins l’Àrea d’Atenció a les Persones, es va aprovar per unanimitat el protocol addicional del contracte programa 2012-2015 entre el Consell Comarcal i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat. Aquest protocol aporta el finançament necessari per dur a terme serveis i programes com els Serveis Socials Bàsics, el Servei d’Ajuda a Domicili per a persones amb dependència, els Ajuts d’Urgència Social, el Servei de Transport Adaptat per a persones amb discapacitat, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència per a menors en situació de risc d’exclusió social o el Servei d’Informació i Atenció a les Dones.

En l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va aprovar, amb els vots a favor de CiU i ERC, el vot en contra de la CUP i l’abstenció del PSC, el PP i ICV, una modificació de crèdit del pressupost de 2013 per tal d’incorporar nous ingressos per valor de 475.800 € provinents de la Generalitat i la Diputació i suplementar algunes partides. Ferran Planas, president de l’Àrea, va destacar que la major part dels nous ingressos corresponen a les transferències per dur a terme projectes com l’actualització de la senyalització enoturística de la comarca, el manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins i l’ampliació de les rutes verdes de l’Alt Penedès.

Dins l’Àrea de Plans Transversals, es van votar 2 temes d’Ensenyament: un nou conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a la gestió dels serveis de transport i menjadors escolars i altres prestacions en matèria d’ensenyament. El conseller d’Ensenyament, Jordi Bosch, va explicar que el conveni era una actualització de l’anterior, que datava de 1996, i que el nou conveni incorpora les modificacions proposades des dels consells comarcals. Hi van donar suport els grups de l’Equip de Govern (CiU i ERC) i es van abstenir la resta de grups.

Tot seguit es va incloure per procediment d’urgència un nou punt a l’ordre del dia: l’aprovació de la resolució dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs escolar 2013-2014. Aquests ajuts s’atorguen en base a la renda familiar i a criteris de necessitat social. El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va explicar que s’havia retardat uns dies l’aprovació perquè calia confirmar prèviament que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat augmentaria l’aportació econòmica necessària per fer front a la totalitat de la despesa (550.000 €, un 35% més que el curs anterior). La resolució dels ajuts individuals de menjador es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Francesc Olivella va anunciar que les famílies dels 1134 alumnes de l’Alt Penedès amb dret a beca no hauran d’avançar l’import del menjador, perquè el Consell Comarcal pagarà a les AMPA i als centres escolars el dia 15 de cada mes (sempre i quan hagin notificat al Servei d’Ensenyament del Consell Comarcal la relació d’alumnes que han fet ús del servei de menjador durant el mes anterior). El president del Consell va explicar que es tractava d’una mesura pionera proposada per l’Equip de Govern, que es podrà dur a terme perquè la Generalitat ha escurçat el termini de pagament i perquè la Diputació ha fet ajuts de Tresoreria als consells comarcals (crèdits sense interessos que es retornen a final d’any).

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, la secretària va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el debat de les mocions. La primera la va proposar el plenari del Consell d’Alcaldes i era una moció de suport amb relació a la millora de la N-340, en el tram entre Avinyonet del Penedès i Vilafranca. La moció recull les gestions dutes a terme per demanar el desdoblament de l’accés a la rotonda de la C-15 des del sud (Olèrdola, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del Penedès, Olesa de Bonesvalls i Subirats) i els compromisos incomplerts per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en aquest sentit. El president del Consell Comarcal va afirmar que “em consta que l’expedient està redactat... Estan avaluant els costos i estem pendents que ens donin una resposta definitiva. Mentrestant, hem de continuar fent pressió”.

La segona moció havia estat aprovada prèviament també al Consell d’Alcaldes i consistia en l’adhesió del Consell Comarcal al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. Aquest protocol, impulsat pel Departament de Justícia de la Generalitat, les 4 diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, estableix uns mecanismes de col•laboració entre administracions per tal d’evitar els desnonaments quan hi ha situacions d’especial vulnerabilitat i per facilitar que les persones puguin accedir als serveis d’assessorament hipotecari al més aviat possible. El president del Consell Comarcal va explicar que s’havia produït una coincidència en el temps: mentre la Taula contra els Desnonaments de l’Alt Penedès (de la qual és membre el Consell Comarcal) consensuava i aprovava un protocol d’actuació d’àmbit comarcal, des de les administracions superiors s’aprovava un protocol similar i es demanava l’adhesió de totes les administracions locals de Catalunya. La moció, i per tant l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va ser aprovada amb el suport de tots els grups comarcals, que en les seves intervencions va felicitar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca per haver estat impulsora d’aquesta iniciativa i per la seva feina de suport a tantes persones. Igualment, es va fer un recordatori sobre la importància d’acudir, com més aviat millor, als punts d’informació davant qualsevol possible impagament de les quotes de la hipoteca.

La tercera i la quarta mocions es van incloure pel procediment d’urgència dins l’ordre del dia i van ser encapçalades per tots els grups comarcals. En aquest punt de l’ordre del dia, va ser convidat a intervenir en el Ple del Consell Comarcal el president del comitè d’empresa de Ceràmiques del Foix, Francisco Javier Martos, ja que la moció demana la continuïtat de l’activitat productiva en aquesta fàbrica de Santa Margarida i els Monjos. Martos va explicar que l’empresa vol traslladar la producció a la fàbrica de la Vall d’Uxó i acomiadar 125 treballadors; mentre la Generalitat manté converses amb la direcció, els treballadors demanen el màxim de suport de les administracions del territori per frenar un procés de deslocalització que pot afectar progressivament tot el teixit industrial de les comarques del Penedès. La vicepresidenta 5a del Consell Comarcal i presidenta de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal, Lluïsa Llop, va afirmar que “no queda clar que el motiu per tancar l’empresa siguin les pèrdues econòmiques, sembla que el motiu real és que el conveni dels treballadors de la Vall d’Uxó és menys favorable que el dels treballadors de la fàbrica de Santa Margarida i els Monjos. La mitjana d’edat dels treballadors que es vol acomiadar és de 43-53 anys, són persones que durant 30 anys han estat donant beneficis a l’empresa”. Tots els grups comarcals van donar suport a la moció i als treballadors de Ceràmiques del Foix i van decidir reunir-se la setmana vinent per continuar-ne parlant.

La darrera moció debatuda i aprovada pel plenari demanava al Govern de l’Estat l’aturada definitiva i permanent del magatzem de gas submarí Castor i el seu posterior desmantellament, perquè no ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornin a reproduir els sismes. També demanava que es consideri part afectada els municipis catalans afectats pels sismes i que se’l ofereixi la màxima informació. Finalment, en el cas que es demostri que el procediment tècnico-administratiu per obrir la planta no hagi estat correcte i l’Estat hagi d’indemnitzar l’empresa, la moció demana que es demanin responsabilitats personals.

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès va finalitzar amb el torn d’Informacions de la Presidència i el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 11 d’octubre de 2013

 

Destaquem