Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS POSA EN FUNCIONAMENT LA SEU ELECTRÒNICA

La Seu és un portal web des del qual els ciutadans poden relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal, és a dir, poden accedir a la informació i als serveis amb les mateixes garanties que ho farien a la seu física.

 

Els continguts i serveis que es presten des de la Seu electrònica garanteixen els principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat, interoperabilitat, identificació i autenticació.
La posada en marxa de la Seu electrònica suposa un pas endavant en l’objectiu d’apropar l’Administració comarcal a la ciutadania, a les associacions, a les empreses i als ajuntaments, ja que possibilita l’accés per mitjans electrònics les 24 hores del dia durant tots els dies de l’any.
Actualment la Seu electrònica inclou informació bàsica, com els dies hàbils i inhàbils, la data i l’hora oficial de la Seu, el formulari de contacte, la relació de sistemes de signatura electrònica admesos, el sistema de verificació dels certificats, els mecanismes per tramitar cada certificat o el registre de publicacions.
També inclou informació pública com les comunicacions que estan en període d’exposició pública en el tauler d’anuncis, el perfil del contractant, les actes de les sessions del Ple del Consell Comarcal, els reglaments, les ordenances, etc. Progressivament, s’hi afegiran nous continguts sobre l’organització comarcal, els pressupostos, el registre general electrònic i els tràmits electrònics específics de cadascun dels serveis que presta el Consell Comarcal.

La Seu possibilita fer un ús més eficaç i eficient dels recursos públics i dóna una màxima seguretat a la ciutadania, perquè disposa de sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur que fan que la navegació i la comunicació amb el Consell Comarcal siguin segures.
Tot i que l’accés general a la seu electrònica és anònim, per a l’accés a serveis personalitzats o per a la realització de determinats tràmits, caldrà la identificació dels ciutadans que hi accedeixin, mitjançant un certificat. Els certificats estableixen un canal xifrat que assegura la confidencialitat entre la seu electrònica i el navegador del ciutadà. Actualment es poden utilitzar el certificat Idcat (emès per l’Agència Catalana de Certificació), DNI electrònic i el Ceres (emès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).
L’adreça electrònica de referència de la Seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès és https://seu.ccapenedes.cat.
Vilafranca del Penedès, 31 d’octubre de 2013
 

Destaquem