Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS REGULA LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS EN EL PLENARI

El Ple va aprovar el mecanisme pel qual les entitats d’interès públic podran presentar les seves propostes al plenari del Consell Comarcal per a la seva discussió pública.

 

El dijous 16 de maig, es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després d’aprovar l’acta de la sessió anterior, es va aprovar el compte general del pressupost de l’exercici 2012 i un expedient de modificació de crèdit del pressupost 2013. Aquests dos punts es van aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (CiU i ERC) i l’abstenció de la resta de grups (PSC, PP, CUP i ICV).

Tots els grups comarcals van votar a favor en el següent punt de l’ordre del dia, que establia que la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda sigui l’encarregada d’estudiar l’avantprojecte de Reglament del Registre Comarcal d’Entitats d’Interès Públic. La Comissió Informativa i el Consell d’Alcaldes aprovaran la proposta de Reglament abans que sigui elevada al Ple del Consell Comarcal per a la seva aprovació inicial. En la redacció de l’avantprojecte, els grups comarcals que ho desitgin podran demanar l’assessorament d’una persona especialista en el tema. La inscripció de les entitats en el Registre i la presentació de les propostes davant la Comissió Informativa corresponent en cada cas, seran les dues condicions necessàries perquè les entitats puguin presentar i defensar públicament les seves propostes en el transcurs dels plens del Consell Comarcal. Amb aquests acords es dóna compliment al mecanisme de participació ciutadana establert en el Reglament Orgànic del Consell Comarcal aprovat l’any passat.

En el següent punt de l’ordre del dia, el plenari va aprovar per unanimitat de tots els grups acceptar la tramitació de l’addenda amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat per finançar les competències delegades al Consell Comarcal en matèria de Joventut. L’acord deixa de manifest que el Consell Comarcal no està d’acord amb la reducció d’un 10% de l’assignació de fons; de fet, el Consell Comarcal demanarà a la Direcció General de Joventut que reconsideri aquesta reducció perquè no estava prevista en el pressupost del Consell Comarcal de 2013 i perquè obligarà a reconduir i adaptar les condicions de la prestació dels serveis de Joventut als municipis i, en el futur, a plantejar la continuïtat del servei.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, la secretària va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit, va començar el debat de les mocions. La primera, presentada pels grups comarcals de CiU i ERC, manifesta la voluntat del Consell Comarcal d’exercir la seva sobirania fiscal, per la qual cosa acorda fer els pagaments de l’IRPF i l’IVA a l’Agència Tributària de Catalunya tan aviat com sigui possible. El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va defensar la moció dient que “totes les institucions hem d’estar al costat de la Generalitat en el procés de transició nacional”. La moció va rebre el suport de la CUP; el PP hi va votar en contra i el PSC i ICV es van abstenir en considerar que era un debat aliè a les competències del Consell Comarcal.

La segona moció, presentada per la CUP i ERC, defensava el manteniment de l’horari de festius i caps de setmana de l’ambulatori de Vilafranca. Tots els grups van considerar que en aquest tema havia de primar la millora del servei a la ciutadania, però els grups de CiU, PSC i ICV van considerar que no hi havia informació suficient per valorar si el trasllat del servei d’urgències del CAP de Vilafranca a l’Hospital Comarcal seria només un trasllat o comportaria algun tipus de pèrdua de la qualitat del servei. Tots els grups van criticar la manca d’informació i la manera sobtada com s’havia comunicat el tancament del CAP. ERC i la CUP van mantenir la presentació de la moció com una “mesura preventiva” que pretenia evitar la política dels fets consumats. El PP els va donar suport, però la moció no va prosperar perquè CiU hi va votar en contra i els grups del PSC i ICV es van abstenir. El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va proposar demanar a CatSalut que presenti en el proper Ple del Consell Comarcal els arguments i les dades que han portat a la presa d’aquesta decisió. Mentrestant, es recollirà tota la informació de les persones que presten aquest servei a la comarca perquè els grups comarcals puguin tenir una opinió més informada sobre el tema.


El Ple va acabar amb el torn d’informacions de la Presidència.

Vilafranca del Penedès, 20 de maig de 2013

 

Destaquem