Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS SIGNA EL CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE JOVENTUT

El divendres 15 de juny, el conseller de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Sergi Vallès, va signar el conveni de col•laboració amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat en matèria de polítiques de joventut per a l’any 2012. Aquest conveni estableix les línies de col•laboració mútua amb la finalitat de garantir el funcionament del Servei Comarcal de Joventut; també regula les accions de seguiment de les activitats d’educació en el lleure i delega en el Consell Comarcal les facultats executives en matèria d’instal•lacions juvenils.

 

El Servei Comarcal de Joventut és el responsable de dissenyar, dirigir, coordinar i avaluar el Pla Comarcal de Joventut, elaborat a partir de les necessitats dels ajuntaments de l’Alt Penedès en matèria de Joventut.

El Servei Comarcal de Joventut també és responsable de les accions de seguiment de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen joves menors de 18 anys. En aquest àmbit, assessora les entitats organitzadores, fa visites de comprovació i seguiment a les activitats de lleure que s’organitzen en el territori de l’Alt Penedès, elabora informes sobre la normativa aplicable i tramita els documents derivats d’aquesta normativa.

Finalment, el Servei Comarcal de Joventut és també responsable de les actuacions executives en matèria d’instal•lacions juvenils. En aquest sentit, gestiona les comunicacions prèvies i les dades registrals, inspecciona i sanciona, si cal, les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, les aules de natura, els campaments juvenils, etc., i ofereix assessorament tècnic i administratiu sobre aquestes instal•lacions.

Vilafranca del Penedès, 20 de juny de 2012
 

Destaquem