Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS TRAMITA AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

La Generalitat ha obert una convocatòria de sol•licituds d’ajuts al pagament del lloguer per a l’any 2013, amb una dotació de 22 milions d’euros.

 

Les prestacions econòmiques seran d'un mínim de 20 euros mensuals a un màxim de 200 euros mensuals, segons els ingressos de la unitat de convivència i el lloc de residència. El llindar màxim d'ingressos per tenir dret a l'ajut és de l'1,5 vegades l'Índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
Poden accedir a aquest ajut les persones titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent i que acreditin residència legal a Catalunya durant un mínim de 5 anys.
A l'hora d'establir els criteris per aquests ajuts, la Generalitat ha prioritzat els col•lectius amb més risc d'exclusió: persones amb una discapacitat igual o superior al 65%, persones més grans de 65 anys, joves entre 22 i 35 anys amb càrregues familiars, dones víctimes de violència de gènere, famílies monoparentals, famílies nombroses i persones joves extutelades.
La prestació s'atorga per un any, amb la perspectiva de poder renovar-se fins a quatre anys, i és incompatible amb els ajuts d'urgència per al pagament del lloguer, altres ajuts d'altres administracions públiques amb la mateixa finalitat i el manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació.
El termini per a la presentació de sol•licituds és l'1 de juliol de 2013 inclòs. Les persones que hi estiguin interessades es poden adreçar al Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Vilafranca del Penedès, 3 de maig de 2013

 

Destaquem