Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès celebra l'últim Ple de la legislatura

El dijous 28 d'abril es va celebrar l'últim ple ordinari de la legislatura 2007-2011, on es portaven a aprovació la liquidació i el compte general del darrer exercici sencer del mandat.

 

El conseller d'Hisenda i Serveis Generals, Ferran Planas, va explicar que, tot i les restriccions pressupostàries i de Tresoreria fruit de l'actual entorn de crisi econòmica i de dificultats de les administracions, durant l'exercici 2010 s'han dut a terme les actuacions previstes. A més, la correcta gestió econòmica permet acabar el mandat sense endeutament financer i pagant puntualment els creditors dins els terminis previstos per la Llei de Morositat.

El Ple va aprovar l'ordenança reguladora de l'Administració Electrònica, un requisit necessari que facilita els tràmits telemàtics dels ciutadans i no comporta cap efecte tarifari, i les bases generals que regiran la creació i el funcionament de les borses de treball per a contractacions laborals temporals que es facin amb caràcter d'urgència per causa de baixes per malaltia, excedències, reduccions de jornada per maternitat, etc.

Es van aprovar també les clàusules econòmico-administratives i tècniques per a la contractació de la gestió del servei de transport escolar col·lectiu del curs 2011-2012, però el Ple va delegar en la Comissió de Govern l'adjudicació del contracte perquè la contractació es farà previsiblement abans de la constitució del nou plenari sorgit de les eleccions municipals.

En acabar, Jordi Girona (PSC) i Francesc Olivella (CiU), que s'han alternat durant aquest mandat en la Presidència del Consell Comarcal, van valorar positivament els fruits del Govern d'Unitat de tots els grups comarcals (PSC, CiU, ERC, PP i ICV) i va agrair a tots els consellers la feina feta durant els 4 anys de legislatura en benefici de la ciutadania de la comarca. També van agrair la tasca de tot el personal del Consell Comarcal i la difusió de les activitats de la institució feta pels mitjans de comunicació locals i comarcals.

 

Destaquem