Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès participa en el projecte Hub per millorar la qualitat de l'ocupació i la cohesió social

El Consell Comarcal de l'Anoia impulsa aquest projecte que es porta a terme conjuntament amb els consells comarcals de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, la Segarra, el Bages i el Consorci del Lluçanès.

 

"Hub" es pot entendre com “espai de connexió”, perquè els territoris que participen en aquest projecte comparteixen algunes característiques (com ara l’elevada taxa d’atur, la manca de captació de noves empreses o la baixa qualificació professional de la població) i alguns objectius, als quals es vol donar resposta amb aquest projecte. L’atur actual de tot territori HUB (desembre de 2010) és de 60.386 persones, un 16,51% respecte de la població activa (365.666 persones).

Les set comarques que participen en el projecte Hub van iniciar el seu treball conjunt l'any 2004, amb el projecte Equal Hinterland, una experiència que va permetre treballar per augmentar les oportunitats d’inserció de les persones en situació d’atur i alhora consolidar la cooperació interterritorial. L’any 2008, els 7 territoris van crear la Xarxa Territori Hinterland, amb el compromís de seguir treballant per aconseguir nous projectes conjunts.

Enguany, compten amb un soci institucional, l'Institut Català de Qualificacions Professionals, que liderarà l’anàlisi i les propostes d’alineació de les formacions dels sectors de futur amb les necessitats de les empreses i la disponibilitat de les persones en situació d’atur.

El projecte Hub treballa en cinc sectors de futur comuns a les 7 comarques: Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Automoció-Aeronàutica, Turisme, Energies Renovables i Agroalimentació, i consta de tres accions:
 

Les meses de treball comarcals i sectorials, que analitzaran els canvis tecnològics, d’organització i normatius en els llocs de treball d'aquests. Això servirà per identificar les noves ocupacions de futur i les formacions necessàries per a aquestes noves ocupacions, amb la finalitat de planificar una oferta formativa, tant per a les persones en atur com per a les persones en actiu, alineada amb les titulacions homologades pel Departament d’Educació.
La capitalització de l’experiència laboral, que és una altra forma d’adquirir formació mitjançant la pràctica a les empreses. Comportarà una feina de caracterització dels llocs de treball en funció de les competències que requereixen. Explorar les pràctiques a les empreses com una via homologable de l’experiència professional de les persones ha de permetre optar a un certificat professional que millori les oportunitats d’accés a nous sectors professionals.

La definició i la implantació de plans de carrera, mitjançant l'organització de sessions de competències professionals vinculades als 5 sectors i guiades per un professional del coach. En aquestes sessions es treballaran les competències clau, és a dir, les habilitats professionals necessàries per accedir a un lloc de trebal o per promocionar-se dins un mateix sector, que només es poden adquirir directament en el lloc de treball. 
 

El pressupost total del projecte Hub és de 372.955 euros, que seran cofinançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i els set consells comarcals. Els resultats que s’obtinguin en el projecte Hub es traslladaran a totes les polítiques de formació i ocupació de les 7 comarques participants.


 

Destaquem