Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès tramita ajuts per al lloguer d'habitatges per als joves

Els joves d'entre 22 i 30 anys que s'hagin emancipat recentment o que es vulguin emancipar poden sol·licitar al Servei Comarcal d'Habitatge la renda bàsica d'emancipació que atorguen la Generalitat i el Ministeri de Foment.
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès tramita ajuts per al lloguer d'habitatges per als joves
Codi QR per a més informació

 

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves d'entre 22 i 30 anys,  amb residència legal i permanent a Espanya, que siguin titulars d'un contracte d'arrendament per a un habitatge destinat a ser el seu domicili habitual i permanent, que puguin acreditar una vida laboral de 6 mesos previs a la sol·licitud i que no disposin d'uns ingressos bruts anuals inferiors a 22.000 €.

Per als joves ja emancipats amb un contracte de lloguer de no més de 3 mesos d'antiguitat, la Generalitat i el Ministeri de Foment atorguen ajuts de 210 € mensuals per al pagament del lloguer durant un màxim de 4 anys o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.

Per als joves que tinguin previst emancipar-se en el termini de 3 mesos, la Generalitat i el Ministeri de Foment atorguen ajuts de 210 € mensuals per al pagament del lloguer, ajuts de 600 € per a l'establiment de la fiança (a retornar) i ajuts de 120 € si necessiten tramitar un aval amb un avalador privat (entitat financera) com a garantia de l'arrendament.

Tota la informació sobre la renda bàsica d'emancipació es pot consultar a l'apartat "tràmits/habitatge" del web del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (http://www.ccapenedes.cat/tramits/solb7licitud-de-renda-basica-demancipacio). A més d'aquests ajuts, el Consell Comarcal disposa des de l'any 2006 d'una Borsa d'Habitatges de Lloguer per a ciutadans de totes dels edats. La Borsa conté informació sobre habitatges de qualitat, a preus assequibles, als diferents municipis de l'Alt Penedès.

 

 

Destaquem