Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El director general d'Administració Local presenta les directrius del nou PUOSC al Consell d'Alcaldes de l'Alt Penedès

El dijous 1 de desembre, es va celebrar el plenari del Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès a la seu del Consell Comarcal. A aquesta sessió hi va assistir el director general d’Administració Local, Joan Cañada, per informar sobre les línies de subvenció de la Generalitat per a les inversions al món local i per escoltar les aportacions dels alcaldes sobre aquest tema.

 

Aquestes línies de subvencions es van crear els anys 80 quan als municipis hi havia una manca d’infraestructures bàsiques molt important. Ara, les subvencions es dedicaran bàsicament al manteniment de les infraestructures ja construïdes i a la construcció de noves infraestructures que tinguin un pla de viabilitat assegurat, que siguin projectes generadors de riquesa i de llocs de treball, que siguin sostenibles mediambientalment i, en alguns casos, que es facin de forma mancomunada entre municipis.

Els alcaldes van aprofitar la presència del director general d’Administració Local per fer-li nombroses consultes sobre els projectes dels seus municipis inclosos dins el quinquenni 2008-2012 del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat i preguntes i propostes sobre les línies anunciades per al proper PUOSC. Els problemes més importants es produeixen pel retard ens els pagaments des de l’any 2009.

Joan Cañada va informar també sobre els treballs d’elaboració de la nova Llei de Governs Locals, que establirà un nou mapa de competències per als ajuntaments de Catalunya. Cañada va explicar que el mapa competencial serà asimètric (no tindrà la mateixa estructura a una comarca com l’Alt Penedès, on el Consell Comarcal desenvolupa serveis essencials per a un bon nombre de municipis, que a l’àrea metropolitana de Barcelona, amb municipis autosuficients des del punt de vista de la prestació dels serveis) i té la voluntat de donar resposta als problemes de finançament dels municipis. Joan Cañada va insistir que el principi que regirà aquesta llei serà el de “màxim eficiència, mínima burocràcia”, és a dir, cada tema serà competència d’una sola administració.

En el segon punt de l’ordre del dia, es va informar els alcaldes sobre els plans d’autoprotecció (plans d’emergència) dels edificis de titularitat municipal. Aquests plans s’han d’elaborar obligatòriament i des del Consell Comarcal s’ofereix fer la redacció de tots els plans de protecció civil de forma mancomunada per estalviar costos als ajuntaments.

El següent punt de l’ordre del dia es va informar que hi haurà un ajut extraordinari de la Diputació de Barcelona per ajudar a finançar el transport escolar no obligatori equivalent a l’aportació dels ajuntaments (al voltant de 200.000 €). Aquest import no és suficient, però, per fer front als imports que hauran de pagar les famílies des de gener a juny de 2012 i que s’estableix en l’ordenança aprovada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès (en total: 226 € pel 1r fill, 169,5 € pel 2n fill i 133 € per 3r fill i següents). En aquest punt, el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va recordar que des de l’Àrea d’Acció Social hi haurà ajuts econòmics per a les famílies que no puguin fer front a la despesa.

Olivella va informar també que des de la Presidència del Consell Comarcal, juntament amb l’Ajuntament d’Olèrdola, s’està treballant per buscar solució al problema plantejat per la prohibició de la circulació de vehicles agrícoles per la C-15 en el tram que passa per aquest municipi i que no disposa de vials de servei.

Vilafranca del Penedès, 7 de desembre de 2011
 

Destaquem