Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL PLE DEL CONSELL COMARCAL APROVA DONAR SUPORT ALS MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS QUE ES DECLARIN “TERRITORI CATALÀ LLIURE”

El dijous 11 d’octubre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. El plenari va aprovar dues mocions de marcat caire sobiranista i es va afegir a la majoria social que demana que el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur mitjançant una consulta.

 

El Ple va començar donant compte de les sol•licituds que el Consell Comarcal té previst de presentar a la Diputació de Barcelona dins el Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Es tracta de 5 sol•licituds per poder executar els projectes següents: senyalització del sender de la Via Augusta, ampliació del projecte de Rutes Verdes de l’Alt Penedès, obres de manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins Comarcals, adaptació de la seu del Consell a la normativa sobre renovació d’aire i extracció de fums i actualització de la senyalització enoturística de l’Alt Penedès. Durant les properes setmanes, els grups comarcals que ho desitgin podran fer propostes a l’Equip de Govern sobre les sol•licituds a presentar al Pla Xarxa de Governs.

Dins les propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones i amb els vots de l’Equip de Govern, el Ple va ratificar dos acords de la Junta de Govern. En el primer acord es deixava sense efecte el contracte de prestació del Servei d’Atenció Domiciliària per la impossibilitat, per part de l’empresa, d’executar la prestació en els termes pactats inicialment en el contracte d’adjudicació i pels incompliments reiterats amb la Seguretat Social. En el segon acord de la Junta de Govern s’encarrega la prestació del servei al Consorci d’Acció Social de Catalunya, sota la supervisió tècnica del Consell Comarcal. La vicepresidenta Maria Rosell va explicar que al Servei d’Acció Social del Consell Comarcal s’havien rebut nombroses queixes dels usuaris d’aquest servei i que les mateixes professionals del servei havien aconsellat el canvi.

Tot seguit, dins les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va donar compte al Plenari del grau de compliment de la Llei de Lluita contra la Morositat. El vicepresident Ferran Planas va explicar que “no s’ha pogut pagar dins de termini perquè fins fa dos dies la Generalitat ens devia 3.300.000 €”.

Dins aquesta mateixa Àrea, es va aprovar una modificació de les ordenances fiscals. Ferran Planas va explicar que s’han incremental les ordenances corresponents a serveis que arrossegaven un dèficit inicial (3,1%, d’increment, equivalent a l’IPC català) i no han patit cap increment les ordenances relacionades amb el servei a les persones.

En la part de control, es va donar compte, com és habitual, dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de les darreres juntes de Govern.

Tot seguit, va començar el debat de les 4 mocions. La primera, presentada pel grup comarcal del PSC, en defensa del model d’Escola inclusiva, va rebre el suport de tots els grups (CiU, PSC, ERC, PP, ICV i CUP). Els portaveus van coincidir que l’educació no és una despesa, sinó una inversió de futur, i que quan es va crear el model d’Escola inclusiva no se’l va dotar de recursos econòmics suficients.

Tots els grups comarcals van donar també suport a la moció conjunta presentada per ICV i el PSC contra la privatització de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat i en defensa de la xarxa d’aigua propietat dels ajuntaments del Penedès. Els grups van considerar que privatitzar la gestió d’un bé públic (l’aigua) per abaratir-ne la gestió pot revertir en un empitjorament de la prestació del servei. També van explicar que l’empresa Aigües Ter Llobregat havia estat deficitària perquè s’havia fet una gran inversió pública en millores que no es van repercutir després en les taxes de l’aigua.

Les dues últimes mocions van ser presentades pels grups del Govern, CiU i ERC, i responen, en paraules dels vicepresident Jesús Salius, a “la necessitat que el Consell Comarcal es posicioni sobre l’actualitat nacional en uns moments crucials per a la història del país”. En la primera moció es va acordar donar suport als municipis de l’Alt Penedès que s’hagin declarat “territori català lliure” i a les accions de l’Assemblea Nacional Catalana i de l’Associació de Municipis per la Independència. Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i CUP; l’abstenció d’ICV i els vots en contra de PSC i PP.

En la segona moció presentada per l’Equip de Govern i basada en la resolució aprovada pel Parlament durant el Debat de Política General, es va acordar “donar suport a la convocatòria d’una consulta al poble de Catalunya per decidir, lliure i democràticament, el seu futur”; també es va acordar penjar l’estelada al balcó del Consell Comarcal “com a símbol dels anhels sobirans del poble de Catalunya”. El president, Francesc Olivella, va afirmar que “l’estelada és un símbol que el poble de Catalunya està fent servir per reclamar l’estat propi però també el dret a decidir. (...) No podem esperar que el poble es manifesti sempre i ens digui què hem de fer”. Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, ICV i CUP, i amb els vots en contra de PSC i PP.

En el torn d’informacions de la Presidència, Francesc Olivella va informar sobre la reunió convocada per la Diputació de Barcelona amb els 11 presidents dels consells comarcals del seu àmbit territorial. En aquella reunió es va acordar consensuar al màxim el catàleg de serveis per evitar duplicitats i optimitzar recursos. Per aquest motiu, la Diputació farà una enquesta sobre els serveis que es presten i sobre noves demandes de serveis per part dels municipis.

El Ple va finalitzar amb l’habitual torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 16 d’octubre de 2012

 

Destaquem