Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL PLE DEL CONSELL COMARCAL APROVA EL RECLAMENT ORGÀNIC

El dijous 19 d’abril es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, el president Francesc Olivella va explicar com s’havien resolt les al•legacions i els suggeriments presentats abans de l’aprovació definitiva del Reglament Orgànic del Consell Comarcal (ROC).

 

S’han acceptat diverses propostes dels grups comarcals d’ICV i PSC. Per exemple, els grups comarcals amb un únic conseller podran delegar la participació en les comissions informatives, s’allarga el temps de les intervencions en els plens quan es debatin temes especialment importants, es podran presentar mocions fins al dia anterior a la signatura de la convocatòria del ple, etc.

Amb l’aprovació definitiva del ROC (amb els vots favorables de CiU, PSC, ERC i PP i l’abstenció d’ICV) es tanca un procés d’actualització d’una norma essencial per al funcionament de la institució comarcal, que regula temes com: les potestats administratives, l’estructura orgànica, les atribucions de cada òrgan, el règim de sessions i el funcionament dels diferents òrgans, el mecanisme per al nomenament dels diferents càrrecs, etc.
En el següent punt de l’ordre del dia, el Ple va aprovar els Estatuts de l’Associació de Municipis per la Independència i va aprovar demanar el programa d’activitats d’aquesta associació per als propers mesos. L’Associació de Municipis per la Independència treballa per “Conscienciar la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a l’autodeterminació” (art. 6 dels estatuts). Fins ara s’hi han adherit 22 consells comarcals, 1 diputació i 430 municipis de Catalunya.

Tot seguit, amb els vots de CiU i ERC i l’abstenció del PSC, el PP i la CUP, es va aprovar el nomenament dels representants del Consell Comarcal a Caixa Penedès. Com que d’acord amb la nova normativa de bancs i caixes no es poden nomenar càrrecs electes d’entitats locals, s’han nomenat un expresident i un exvicepresident del Consell Comarcal, Joan Raventos i Salvador Carbó.
El plenari va aprovar també l’adhesió del Consell Comarcal al Consorci d’Acció Social de Catalunya, que la vicepresidenta i consellera d’Acció Social Maria Rosell va definir com “un ens públic de caràcter associatiu... una eina per millorar la gestió de diversos equipaments socials a la comarca”.
Un altre punt important del Ple va ser l’aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic de la prestació dels serveis de l’Escola de Música de l’Alt Penedès, que a partir d’ara seran recaptats per la Diputació de Barcelona. L’EMAP és un servei educatiu mancomunat que es presta als petits municipis i que es finança amb les aportacions de les famílies, els ajuntaments, la Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal. El conseller comarcal d’Ensenyament, Jordi Bosch, va justificar un increment dels preus durant el curs 2012-2013 en base a 3 motius: els preus de l’EMAP eren sensiblement inferiors als d’altres escoles de música, feia 3 anys que els preus no s’havien modificat i els ajuntaments han manifestat la seva impossibilitat de mantenir el volum de les aportacions per un servei que no és de competència municipal. Per intentar que la disminució dels ingressos no repercuteixi totalment en les matrícules dels alumnes, l’EMAP oferirà, a partir del curs que ve, les classes instrumentals en grup.
Després de donar compte dels decrets de Presidència i de les actes de la Junta de Govern, es va votar i aprovar l’aprovació de la urgència d’una moció presentada pel PP, que va ser aprovada després amb el suport de CiU. La moció reprova els actes incívics i vandàlics que es van produir a la comarca i a la seu del Consell Comarcal durant la jornada de vaga del 29 de març i reivindica que es respectin tant el dret de vaga i com el dret al treball.
El Ple va finalitzar amb l’habitual torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 24 d’abril de 2012

 

Destaquem