Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA EL PRESSUPOST DE 2013 I DECLARA “PERSONA NON GRATA” EL MINISTRE WERT

El pressupost manté els mateixos serveis en àrees essencials com l’Atenció a les Persones i la Promoció Econòmica i Comarcal.

 

Ahir dijous, dia 20 de desembre, el Ple del Consell va aprovar el pressupost per a l’any 2013. El Ple va començar amb unes paraules de comiat de Ramona Suriol, que ha renunciat al càrrec de regidora a l’Ajuntament de Vilafranca i, per tant, ha cessat també automàticament en el càrrec de consellera comarcal.

Després d’aprovar l’acta de la sessió anterior, es va aprovar l’última modificació de crèdit del pressupost de 2012, per incorporar crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i majors ingressos provinents bàsicament de la Generalitat.

El 5è punt de l’ordre del dia va servir per donar compte de l’informe de la tresorera i de l’interventor sobre el grau de compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat. El president de l’Àrea d’Economia i Hisenda, Ferran Planas, va informar que “el Consell Comarcal no pot complir aquesta llei perquè no genera impostos directes ni indirectes, per la qual cosa només pot fer front a les obligacions en la mesura que rep els pagaments de les administracions superiors”.

Ferran Planas va presentar també la proposta de pressupost per a 2013 per un total de 6.169.000 €, ampliables fins a 7.000.000 € quan es convoquin els ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat. Entre les partides que s’han reduït significativament, hi ha les corresponents al transport escolar (pel fet que la Generalitat ja no finançarà el transport escolar no obligatori) i als menjadors escolars (perquè els centres de Secundària fan horari intensiu i no cal prestar el servei de menjador). També s’ha reduït la previsió de despeses en la partida de personal perquè s’ha aplicat la congelació salarial i a hores d’ara la Generalitat no ha convocat plans d’ocupació per a 2013.

El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va defensar el pressupost perquè “manté la mateixa previsió de serveis i despeses en àrees essencials com l’Atenció a les Persones (Serveis Socials) i la Promoció Econòmica i Comarcal (polítiques d’ocupació). Olivella va afirmar que per entendre aquest pressupost “l’hem de plantejar amb perspectiva històrica”: la plantilla de personal ha anat creixent, perquè hi havia nous encàrrecs de projectes i el Consell assumia progressivament noves competències. “Ara, amb una previsió d’ingressos igual a la de l’any 2005, hem de fer front a unes despeses de personal que equivalen al 46,8% dels ingressos”. És per aquest motiu que des de l’any 2012 el Consell Comarcal ha anat amortitzant llocs de treball i és la raó per la qual durant l’any 2013 s’amortitzaran 3 nous llocs de treball.

L’oposició (PSC, PP, CUP i ICV) no va donar suport al pressupost perquè va considera que no havia estat suficientment participatiu i perquè considera que la despesa en indemnitzacions del cos polític és excessiva.

En el següent punt de l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat la creació d’una comissió per redactar el Reglament de Destrucció de Documents. Raimon Gusi, president de l’Àrea de Plans Transversals, va explicar que l’objectiu del Reglament és poder destruir de manera controlada documents antics poc rellevants per poder alliberar espai a l’arxiu.

Els punts 8, 9 i 10 consistien a donar compte dels decrets de Presidència, les resolucions de Gerència i les actes de la Junta de Govern.

En el punt 11è de l’ordre del dia es va debatre una moció de la CUP en què es proposaven mesures per a la millora democràtica i la transparència al Consell Comarcal. El portaveu de la CUP, Ramon Carbonell, va exposar les propostes: eliminar les retribucions dels càrrecs de confiança, reduir en un 50% les retribucions del president i els vicepresidents, reduir de 500 a 200 euros les indemnitzacions dels portaveus, obrir un debat participatiu sobre com han de ser les administracions (Consell Comarcal, Mancomunitat i òrgans supramunicipal), fer una audiència pública per explicar el pressupost de 2013 i fer sessions publiques de seguiment del Pla d’Actuació Comarcal. La moció va rebre el suport d’ICV, els vots en contra de CiU i ERC i l’abstenció del PSC i el PP.

En el punt 12è es va debatre una moció del PSC en què es demanava que es facilités l’accés a bestretes als treballadors del Consell Comarcal. En nom de l’Equip de Govern, el conseller Pol Pagès va afirmar que “eliminar la paga extra dels treballadors és una mesura injusta imposada per l’Estat, que fa pagar la crisi als treballadors i que no servirà per fer front a la crisi; a més, és un atac a l’autonomia municipal”. La moció va rebre el suport de la resta de grups, excepte el PP, tot i considerar que era “un pedaç a un gran problema”. La portaveu de CiU, Maria Rosell, va afirmar que “les bestretes serviran per ajudar els treballadors i les seves famílies, alhora que revertiran en el petit comerç de la comarca, molt afectat per la conjuntura econòmica”.

L’última moció, en contra de l’esborrany de la Llei Wert, va ser encapçalada per CiU, ERC, el PSC i la CUP, i hi va donar suport també ICV. Raimon Gusi, president de l’Àrea de Plans Transversals, va defensar la moció explicant que l’esborrany de la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa pretén el control doctrinal de l’educació, envaeix les competències de la Generalitat, incompleix l’Estatut d’Autonomia i és un atac al model d’immersió lingüística “que tan bé ha funcionat a Catalunya durant 35 anys”. Entre d’altres punts, la moció dóna suport a la comunitat educativa i declara el ministre Wert “persona non grata”. El PP va rebutjar tots els arguments de la resta de grups i els va acusar de no haver llegit l’esborrany de la Llei. Els portaveus li van respondre que sota el paraigua de les mesures per millorar l’educació el que realment es pretén es espanyolitzar Catalunya i trencar la cohesió social.

Vilafranca del Penedès, 21 de desembre de 2012

 

Destaquem