Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA ELS ACORDS EN MATÈRIA DE BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I ENSENYAMENT

El dijous 14 de juny es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

Després de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, va prendre possessió com a nou conseller comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular, Ramon Carbonell, regidor de l’Ajuntament de Subirats.

Tot seguit, el ple va ratificar un acord de la Junta de Govern amb relació al contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col•laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat i el Consell Comarcal en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat. També va ratificar un altre acord de la Junta de Govern amb relació al conveni de col•laboració amb el mateix departament de la Generalitat en matèria de polítiques de joventut. Aquest conveni garanteix el funcionament del Servei Comarcal de Joventut durant l’any 2012.

Dins les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda, es va aprovar definitivament el compte general del pressupost de l’exercici 2011 del Consell Comarcal. El vicepresident Ferran Planas va explicar que, malgrat el disponible de Tresoreria, el Consell Comarcal ha de fer esforços molt importants per complir la llei de morositat i per dur a terme els programes aprovats: “Moltes vegades estem avançant diners... Estem finançant la Generalitat”.

En l’Àrea de Plans Transversals, el Ple va aprovar l’addenda del conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat en què s’actualitzen els recursos econòmics que es transfereixen al Consell Comarcal per a la gestió, durant el curs 2011-2012, de les competències delegades en matèria d’Ensenyament. En total s’han transferit 3.000.000 € que s’han destinat al servei de transport escolar obligatori i no obligatori (1.365.000 € i 85.000 € respectivament), al servei de menjadors escolars (995.000 €), als ajuts a les famílies (400.000 €) i a les despeses de gestió (155.000 €). El conseller comarcal d’Ensenyament, Jordi Bosch, va recordar que durant el curs 2011-2012 la Diputació ha fet una aportació extraordinària i puntual de 325.000 € que ha permès finançar parcialment el transport escolar no obligatori.

Tot seguit, dins l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal es va aprovar també un procediment administratiu que permetrà canviar la modalitat de participació de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès. El conseller comarcal i president del Consorci, Santi Soler, va explicar que aquest canvi es fa a petició de la Diputació i d’acord amb els estatuts de l’ens comarcal (...) “A partir d’ara la Diputació no serà un consorciat més, sinó que col•laborarà en projectes concrets i en plans d’acció prèviament consensuats”.

A continuació, la secretària del Consell Comarcal va donar compte dels darrers decrets de Presidència i de les actes de les juntes de Govern del mes de maig.

Seguint l’ordre del dia, el conseller Manuel Garcia, del grup comarcal del PSC, va presentar una moció del seu grup en suport de la iniciativa legislativa popular per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i a favor del lloguer social. El text de la moció es va consensuar amb els grups comarcals de CiU, ERC, ICV i CUP i es va aprovar amb el seu suport. D’acord amb el text de la moció, el Consell Comarcal es constitueix com a punt de recollida de signatures per a la ILP i s’insta el Govern de l’Estat a presentar un projecte de llei que incorpori la dació en pagament i que suspengui l’execució hipotecària de les persones en situació de risc d’exclusió social. També s’insta el Govern de l’Estat i la Generalitat a ajudar les persones desnonades o en risc de perdre el seu habitatge. El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va recordar en aquest punt que l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal assessora, des de fa mesos, les persones de l’Alt Penedès que tenen problemes per fer front a les seves hipoteques per tal d’evitar que arribin a la situació de desnonament.

Amb el suport dels mateixos grups polítics (PSC, CiU, ERC, ICV i CUP), es van aprovar també tres mocions més: la primera, de rebuig de la pujada de les taxes universitàries; la segona, a favor de l’acompliment dels acords del Parlament de Catalunya sobre el món agrari, i la tercera, contra la disminució dels ajuts de l’Estat a les persones amb discapacitat i amb especials dificultats. Finalment, amb la unanimitat de tots els grups comarcals es va aprovar una moció en què es demana l’augment de la freqüència de pas de la línia de Rodalies i el soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat.

El Ple va finalitzar amb les informacions de la Presidència i l’habitual torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 19 de juny de 2012

 

Destaquem