Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA UNA MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA #NOVULLPAGAR

El dijous 17 de maig es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

Després de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, el ple va aprovar el nomenament dels representants del Consell en diferents òrgans externs. També es va aprovar la segona modificació de crèdit del pressupost 2012 per incorporar nous ingressos i per ampliar algunes partides ja existents. En aquest punt, la Intervenció del Consell Comarcal va informar sobre el grau de compliment de la Llei de mesures del lluita contra la morositat i el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va prendre la paraula per explicar que és impossible donar compliment a aquesta llei des de les administracions locals perquè tenen pendent el cobrament d’importants ingressos procedents d’administracions superiors (Generalitat, Diputació, Estat, etc.).

En el següent punt de l’ordre del dia, el Ple va aprovar el Reglament del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès. El Consell de la Gent Gran és un òrgan de consulta i participació integrat per les associacions i els casals de jubilats i pensionistes de la comarca i té com a objectiu coordinar totes les iniciatives d’interès comú del col•lectiu de la gent gran.

Tot seguit, la secretària del Consell Comarcal va donar compte dels darrers decrets de Presidència i de les actes de les juntes de Govern del mes d’abril.

Seguint l’ordre del dia, el vicepresident primer del Consell Comarcal i conseller d’ERC, Jesús Salius, va presentar una moció de suport al moviment #Novullpagar. Salius va explicar que aquesta iniciativa popular és una forma d’insubmissió davant el greuge comparatiu que comporten per a Catalunya les autopistes de pagament i davant el tracte fiscal que rep Catalunya per part de l’Estat. El contingut de la moció es va negociar amb els grups de CiU, PSC, ICV i CUP, que finalment hi van donar el seu suport per considerar que el pagament dels peatges és un problema històric al Penedès que se suma a problema de les mancances del transport públic.

Després de la primera moció, es va debatre una moció urgent que el Consell d’Alcaldes havia elevat al plenari comarcal. La moció, que va rebre el suport unànime de tots els grups comarcals (CiU, PSC, ERC, PP, ICV i CUP), sol•licita al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que faci arribar als ajuntaments el calendari de les transferències dels ajuts destinats a les llars d’infants municipals. També demana que no es redueixin els recursos econòmics destinats a les llars d’infants i que es consensuïn mesures destinades a mantenir-les i a optimitzar el seu funcionament.

Finalment, el Ple va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de conseller comarcal de Xavier Navarro, representant de la Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu, que va explicar que l’assemblea comarcal de la CUP havia pres la decisió que el càrrec de conseller comarcal fos rotatiu.

El Ple va finalitzar amb l’habitual torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 22 de maig de 2012

 

Destaquem