Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS APROVAT AMB ELS VOTS DE CIU, PSC, ERC I PP

El dijous 16 de febrer, es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. El punt més important de l’ordre del dia era l’aprovació de la proposta de Reglament Orgànic del Consell Comarcal.

 

Va defensar aquest punt la consellera comarcal de Participació Ciutadana, M. Josep Tuyà, que va explicar que la Junta de Portaveus va acordar encarregar la redacció a un equip de 3 experts: el secretari de l’Ajuntament de Sant Sadurní, la secretària de l’Ajuntament de Gelida i la secretària del Consell Comarcal. El document es va aprovar amb els vots favorables dels grups comarcals de CiU, PSC, ERC i PP, amb l’abstenció d’ICV i el vot en contra de la CUP.

El nou Reglament Orgànic fusiona la normativa vigent que regula tots els aspectes d’organització interna de la institució, tals com: les potestats administratives, l’estructura orgànica, les atribucions, el règim de sessions i el funcionament dels diferents òrgans (Ple, president, Junta de Govern, comissions informatives, Consell d’Alcaldes, etc.), el mecanisme per al nomenament dels diferents càrrecs (vicepresidents, consellers i gerent), els mecanismes per a la creació d’òrgans consultius i de participació ciutadana, la participació individual de la ciutadania, la participació dels municipis i les entitats, el règim sancionador, les incompatibilitats dels consellers, etc. En el transcurs del Ple, es van acceptar dues esmenes que va proposar el grup comarcal del PSC: establir majories qualificades de 2/3 per aprovar temes com la creació i la supressió de municipis, l’alteració dels termes comarcals, l’alteració del nom i de la capitalitat del municipi, l’aprovació i la modificació del Reglament Orgànic de la corporació, la creació, la modificació i la dissolució de mancomunitats, etc., i presentar en Junta de Portaveus els mèrits de la persona escollida per la Presidència com a candidat o candidata al càrrec de confiança de gerent del Consell Comarcal.

Tot seguit, amb els vots de l’Equip de Govern (CiU i ERC) es va aprovar modificar els representants del Consell Comarcal a l’assemblea general de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona: els nous representants són Miquel Carrillo (titular) i Albert Zafra (suplent).

En el següent punt de l’ordre del dia, el Ple va aprovar modificar el fitxer que conté dades de caràcter personal que s’utilitza des de l’Àrea d’Atenció a les Persones. La vicepresidenta Maria Rosell va explicar que aquestes dades són anònimes i tenen un valor estadístic que serveix per orientar les polítiques sanitàries i de serveis socials.

El Ple del Consell Comarcal va aprovar també el calendari de liquidació i recaptació dels ingressos per la prestació del servei de transport escolar no obligatori. Es va aprovar que les famílies podran fer un pagament únic o fraccionar-lo en mesos o trimestres.

Tot seguit, la secretària va donar compte dels decrets de Presidència signats des del darrer Ple i de les actes de les sessions de la Junta de Govern.

En el següent punt de l’ordre del dia es va llegir i aprovar per unanimitat de tots els grups (CiU, PSC, ERC, PP, ICV i CUP) una moció per al manteniment i la millora del servei nocturn d’autobusos a la comarca. D’acord amb el text de la moció, el Consell Comarcal demana a la Direcció General de Transport i Mobilitat de la Generalitat que es mantinguin els autobusos nocturns entre els municipis de Sant Sadurní i Vilafranca i que el trajecte sigui directe entre Gelida i Barcelona. El Consell Comarcal demana també que la línia faci parada a Gelida i a Santa Margarida i els Monjos i que es reforci la freqüència de pas amb motiu de les festivitats locals (Vijazz Penedès, Cavatast, Festa Major de Vilafranca, Fires de Sant Sadurní, etc.). Tots els grups comarcals van defensar que el fet que aquest transport sigui deficitari no és motiu suficient per suprimir-lo, ja que era l’únic mitjà de transport públic en horari nocturn que comunicava Vilafranca amb Sant Sadurní i la comarca amb Barcelona. En relació amb aquest punt, el president del Consell Comarcal va informar que continua pendent la reunió dels portaveus amb el Director General de Transport i Mobilitat, que es va anul•lar perquè va coincidir amb el temporal de fred i neu.

El Ple del Consell Comarcal també va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup comarcal d’ERC en defensa de les persones afectades per la contractació de participacions preferents. El vicepresident Jesús Salius va explicar que és impossible saber quantes persones de la comarca es troben afectades per la compra de participacions preferents i que probablement algunes d’aquestes persones no són conscients encara de la seva situació perquè no han necessitat recuperar els diners invertits. Des del Consell Comarcal es vol fer arribar la informació a aquestes persones perquè tinguin temps de decidir què volen fer i, alhora, donar-los suport perquè és una qüestió de justícia social.

En el torn de precs i preguntes, es va aprovar afegir un nou punt a l’ordre del dia: l’acceptació de la dimissió de la consellera del grup comarcal de CiU, Judit Garcia Cruset, regidora de Pacs del Penedès, que deixa el càrrec per incompatiblitat amb la seva activitat professional. Amb l’acceptació de la seva dimissió, en el proper Ple del Consell Comarcal podrà prendre possessió del càrrec de consellera comarcal la seva substituta, Valentina Martínez Gonzàlez, regidora d’Olesa de Bonesvalls.

Vilafranca del Penedès, 20 de febrer de 2012

 

Destaquem