Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Servei d’Acció Social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès farà aquest any un 47% més d'intervencions com a conseqüència de la crisi

El dilluns 28 de novembre, Maria Rosell, vicepresidenta i consellera comarcal d’Acció Social del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, va presentar en roda de premsa les línies de treball del Servei comarcal d’Acció Social i va explicar com la crisi econòmica està incidint en aquest servei.

 

Rosell va explicar que el Consell Comarcal té competències exclusives en la prestació dels Serveis Socials a la comarca (excepte a l’Àrea Bàsica de Vilafranca, que és competència de l’Ajuntament) i que no hi haurà reajustaments en aquest àmbit, sinó el contrari. La vicepresidenta va remarcar que els ajuts que es gestionen des del Servei d’Acció Social  s’atorguen sempre a partir de barems únics i objectius, i que no es fan distincions entre població autòctona i població immigrada.

La cap del Servei d’Acció Social, Núria López, va explicar que la crisi econòmica està incrementant molt el nombre de demandes que es reben al Servei d’Acció Social: durant l’any 2010 es van fer 21.176 intervencions, i a 31 d’octubre de 2011 se n’han fet 26.000; durant l’any 2010 es van atendre 4.165 famílies, i a 31 d’octubre de 2011 se n’han atès 3.718; finalment, durant el curs escolar 2009-2010 es van concedir 61 beques per situacions de dificultat econòmica sobrevinguda, i durant el curs escolar 2010-2011 se n’han concedit 204.

Donat que la demanda augmenta però els recursos econòmics de què disposa el Consell Comarcal són els mateixos, des de l’equip humà de Serveis Socials s’està fent un gran esforç per optimitzar tots els recursos i per fer un treball de prevenció que eviti, en la mesura del possible, que la problemàtica continuï augmentant. El coordinador de Serveis del Consell Comarcal, Xavier Escribà, ho va emfatitzar dient: “El Servei d’Acció Social no fa carreteres ni inauguracions, fa un treball silenciós però molt important: són la infanteria contra la crisi”.

Algunes de les mesures que s’han adoptat del d’aquest servei per lluitar contra els efectes de la crisi econòmica han estat la signatura de convenis amb Caritas i Creu Roja per fer arribar recursos específics a les famílies (kits d’urgència social i aliments) i l'atorgament d'ajuts d'urgència social (ajuts per tractaments mèdics molt específics, aliments, material educatiu, roba, subministraments per a la llar, etc.). Els ajuts d'urgència social es donen per a les famílies en una situació molt desafavorida, majoritàriament amb fills menors d'edat.

Altres mesures adoptades han estat: ampliar el servei de mediació a les persones i a les famílies que viuen situacions de dificultat agreujades per la crisi econòmica, ampliar l’oferta d’hores d’atenció psicològica a les dones víctimes de violència domèstica i als seus fills, incrementar el treball de reinserció social amb les persones perceptores del PIRMI, aprofundir el treball en xarxa amb tots els agents socials que treballen a la comarcal (mossos d’esquadra, professionals sanitaris, centres i recursos educatius, etc.) i, finalment, oferir formació permanent al personal del Servei perquè puguin donar la millor atenció possible als usuaris.

Maria Rosell va anunciar també que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès vol potenciar la tasca que es duu a terme des de la comissió creada per abordar el tema dels maltractaments a les persones grans (en la qual hi participen tècniques del Servei comarcal d'Acció Social), perquè és un tema silenciat que calia abordar més en profunditat.
 

Vilafranca del Penedès, 30 de novembre de 2011

Destaquem