Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ELS CONSELLERS COMARCALS DESTINARAN EL 7% DE LES SEVES RETRIBUCIONS A MILLORAR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

El dijous 15 de novembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

 

El Ple va començar amb la ratificació d’una resolució de la Gerència de mesures en matèria de recursos humans derivades de les darreres reformes legislatives. En concret, es va aprovar una jornada laboral, pactada amb el Comitè d’Empresa, de 7 hores diàries de dilluns a divendres i 9,30h diàries els dijous, amb flexibilitat horària d’entrada i sortida, i la regulació del règim retributiu per als casos d’incapacitat laboral transitòria.

El Ple també va acordar per unanimitat reduir les indemnitzacions que reben els consellers per assistir als diferents òrgans col•legiats del Consell Comarcal (plens, juntes de Govern i comissions informatives). La reducció (7,14% del total de les indemnitzacions anuals) serà equivalent a la reducció que suposarà per als treballadors el no cobrament de la paga extraordinària de Nadal d’enguany. En el cas dels consellers, l’estalvi es revertirà en la Tresoreria del Consell Comarcal i es destinarà majoritàriament a millorar els serveis que actualment es presten.

Tot seguit, es va aprovar la pròrroga dels contractes de gestió del servei de transport escolar per al curs 2012-2013. El conseller d’Ensenyament, Jordi Bosch, va explicar que aquests contractes es van licitar per un període de 8 anys, però que es prorroguen any per any per poder fer un control més exhaustiu del grau de compliment dels plecs de condicions.

En el següent punt de l’ordre del dia, es va aprovar també l’adjudicació del contracte per a la prestació de diferents serveis de suport als ajuntaments en matèria de Joventut: informadors juvenils, dinamitzadors, monitors, etc.

El Ple va finalitzar donant compte dels decrets de Presidència, les resolucions de Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Vilafranca del Penedès, 16 de novembre de 2012
 

Destaquem