Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els Plans Extraordinaris d'Ocupació Local impulsats pel Departament de Treball permeten la contractació de gairebé 160 persones en atur a la comarca de l'Alt Penedès

14 entitats locals han rebut més de 1,1 milions d’euros per desenvolupar 45 projectes a l’Alt Penedès. Els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local combinen formació i treball i s’emmarquen exclusivament en sectors emergents o tradicionals que generen ocupació. Amb aquests Plans, el Departament de Treball reforça les mesures adreçades a millorar la situació de les persones en atur invertint en la seva formació.
Els Plans Extraordinaris d'Ocupació Local impulsats pel Departament de Treball permeten la contractació de gairebé 160 persones en atur a la comarca de l'Alt Penedès
Presentació del PEOL a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

 

Els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local (PEOL) del Departament de Treball permeten la contractació de 158 persones a l’Alt Penedès. D’aquests Plans Extraordinaris d’Ocupació Local, que combinen activitats de formació i de treball per a persones en atur, s’han beneficiat 14 entitats locals per desenvolupar 45 projectes a l’Alt Penedès, amb un import de més de 1,1 milions d’euros, atorgats pel Departament de Treball a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Aquests Plans Extraordinaris d’Ocupació Local estan vinculats als sectors bé tradicionals o bé emergents que generaran ocupació com, per exemple, les tecnologies de la informació i la comunicació, les energies renovables, l’eficiència i l’estalvi energètic, i la rehabilitació d’habitatges, edificis o equipaments de titularitat o d’ús públic. Amb l’atorgament d’aquests Plans, el Departament de Treball reforça les mesures adreçades a millorar la situació de les persones en atur invertint en la seva preparació, combinant la formació i el treball en aquells sectors, tradicionals o emergents, que creen ocupació.

 

Invertir en formació per encarar la recuperació

L’objectiu del Departament de Treball és augmentar la preparació de les persones en atur per millorar la seva ocupabilitat amb una clara aposta per la formació en totes les iniciatives noves incloses en les polítiques actives dissenyades, com el projecte SUMA o els Plans d’Ocupació, així com en les polítiques passives com la Renda Formació de Treballadors Autònoms i la Renda Mínima d’Inserció.

El canvi de les polítiques adreçades a les persones en atur engegat pel Departament de Treball suposa un clar increment de la formació, l’assessorament, l’orientació i l’experiència professionalitzadora de les persones en atur en sectors que puguin crear ocupació.

Aquest canvi s’està aconseguint amb el consens i la col·laboració dels agents econòmics i socials i les empreses, com es demostra amb l’Acord dels 30 compromisos per l’Ocupació/Projecte Impuls, signat el 21 de desembre de 2009. Alhora, el Departament de Treball posa especial èmfasi en l’esforç de col·laboració, cooperació i consens que les entitats locals estan fent en aquests moments per aplicar les mesures engegades pel Govern al territori.


Formació i Treball: Plans Extraordinaris d’Ocupació Local

Els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local (PEOL) permeten la contractació d’un total de 158 persones a l’Alt Penedès que, durant un període de sis mesos, treballen i es formen en les activitats de les especialitats professionals incloses en els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local.

Les entitats locals contracten les persones en situació d’atur inscrites com a demandants d'ocupació a les oficines de treball, que no cobrin la prestació o subsidi d'atur o els manqui un mes per exhaurir-la, en el moment de la presentació de l'oferta d'ocupació.

Per la seva banda, les persones contractades, tenen l’obligació de formar-se, fora de la seva jornada laboral, amb formació transversal o professionalitzadora. Aquesta formació té una durada mínima de 60 hores i un màxim de 125 hores d’acord amb les característiques del pla formatiu, vinculat a les contractacions, presentat per la corresponent entitat local.


Tipologia dels projectes

Un total de 14 entitats locals s’han beneficiat de Plans Extraordinaris d’Ocupació Local per desenvolupar 45 projectes a l’Alt Penedès en els tres àmbits delimitats pel Departament de Treball: energies renovables i estalvi i eficiència energètica; rehabilitació d’habitatges, d’edificis i equipaments de titularitat o d’ús públic; i tecnologies de la informació i la comunicació.

Els projectes es distribueixen de la manera següent:

- Energies renovables i estalvi i eficiència energètica: Hi ha 4 projectes d’entitats locals per fer actuacions d’eficiència energètica i energies renovables en centres o dependències de titularitat pública, que permeten la contractació de 12 persones.

- Rehabilitació d’habitatges, d’edificis i equipaments de titularitat o d’ús públic: Entre els 18 projectes, destaquen els que permeten la rehabilitació de centres educatius, serveis socials, sanitaris, culturals o esportius que suposen la contractació de 102 persones.

- Tecnologies de la informació i la comunicació: Hi ha 23 projectes en actuacions com, per exemple, la digitalització i el tractament de documents, que possibiliten la contractació de 44 persones.

 

Plans d’Ocupació 2010: previsió de 25.000 persones contractades a Catalunya

Els “30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament local de Catalunya-Projecte Impuls”, signats pel Govern amb els agents socials i econòmics, prioritzen la creació directa d’ocupació mitjançant els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local per fer front al nombre actual de persones en situació d’atur. El Govern compta enguany amb 100 milions més per als nous Plans Extraordinaris d’Ocupació Local, dels quals 5,2 milions es destinen a formació, que se sumen al pressupost ordinari dels Plans d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Entre tots els Plans d’Ocupació de 2010, ordinaris i extraordinaris, al voltant de 25.000 persones en situació d’atur, més del triple que les del 2009 (7.000 aproximadament), es beneficiaran amb un contracte de treball de les entitats locals per realitzar una feina vinculada a un sector tradicional o emergent que generi ocupació de futur, alhora que permetrà millorar les possibilitats de les persones per trobar feina afegint-hi formació.

D’aquesta manera, els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local s’erigeixen en una resposta del Govern davant la situació d’atur, contribueixen a enfortir els fonaments formatius i professionals de les persones en situació d’atur beneficiàries, que rebran un ingrés econòmic, i a millorar les condicions de vida de les persones i dels territoris on es materialitzen els projectes dels Plans.

En definitiva, la finalitat dels Plans Extraordinaris d'Ocupació Local és fomentar l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur i millorar la seva capacitat d'adaptació al canvi, la seva qualificació i competències professionals en sectors i activitats capaços de generar nous llocs de treball, mitjançant l'adquisició de l'experiència laboral i la formació professionalitzadora o transversal.

 

Destaquem