Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

JOANA ORTEGA, AL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

El divendres 25 de maig, al matí, la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana Ortega, es va reunir amb els alcaldes de l’Alt Penedès, amb el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, i amb els portaveus dels grups comarcals. Joana Ortega anava acompanyada del director general d’Administració Local, Joan Cañada, i del delegat del Govern de la Generalitat, Salvador Jorba.

 

Joana Ortega va parlar sobre la futura reforma de la Llei de Governs i Hisendes Locals. Va explicar que la Generalitat no qüestiona el mapa territorial ni els serveis que es presten des de les diferents administracions, sinó que vol delimitar quina administració ha de prestar cada servei i amb quins recursos. També va exposar que el Govern de l’Estat està treballant en una reforma paral•lela en què es proposa suprimir els municipis de menys de 20.000 habitants, cosa que a la pràctica comportaria que Catalunya tindria només 63 municipis en comptes dels 947 actuals. Per contra, Joana Ortega va afirmar que la Generalitat defensa la no supressió forçosa de cap municipi i aposta per la mancomunació de serveis entre municipis. Donat que totes les possibilitats estan sobre la taula, la vicepresidenta del Govern va demanar a tots els alcaldes que s’impliquin en la redacció d’aquestes normes fent arribar a la Generalitat i al Govern de l’Estat les seves propostes.

Tot seguit, el director general d’Administració Local, Joan Cañada, va presentar les 4 grans línies que marcaran la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat per als propers anys. En primer lloc, es recupera l’esperit del Pla “Únic”, en el sentit que es coordinaran tots els nivells de l’Administració per treballar a partir d’uns mateixos criteris d’adjudicació i per tal de garantir el finançament de totes les inversions. En segon lloc, es destinarà el capital humà a fer una millor selecció prèvia dels projectes, en comptes de dedicar la major part dels esforços a fer revisions de les obres ja acabades i certificades pels tècnics municipals, els secretaris i els alcaldes. En tercer lloc, es fomentarà el manteniment de les inversions ja fetes en edicions anteriors i només se subvencionaran les obres noves que tinguin un valor estratègic (estructures bàsiques, que generin riquesa, que mancomunin serveis, que estiguin ben dimensionades, que tinguin el manteniment garantit, etc.). I, finalment, es prioritzarà la viabilitat financera de totes les obres, per la qual cosa abans que construir obres noves amb un finançament dubtós els ajuntaments podran reorientar les inversions cap al manteniment d’obres fetes anteriorment o cap a obres noves amb un millor finançament.

En resposta a les nombroses preguntes dels alcaldes, la vicepresidenta i el director general van explicar que la convocatòria dels Pla Únic d’Obres i Serveis es publicarà molt probablement durant el mes de juliol i que els ajuntaments tindran 3 mesos per presentar sol•licituds. També van puntualitzar que una part del pressupost es destinarà a garantir que tots els ajuntaments puguin rebre ajuts i una altra part es destinarà a finançar els millors projectes. La vicepresidenta va afegir que es coordinaran els recursos econòmics del Pla Únic (Generalitat) i de Xarxa Barcelona (Diputació de Barcelona).

Finalment, Joana Ortega va explicar que des del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat es treballa per simplificar les gestions en el món local.

El president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, va agrair als representants de la Generalitat el fet que des dels diferents departaments i serveis es desplacin al territori per exposar directament les iniciatives que afecten el món local i va defensar la necessitat dels consells comarcals en les comarques en què, com l’Alt Penedès, hi ha un gran nombre de municipis (27) i centenars de nuclis habitats que demanden rebre serveis que els ajuntaments no poden prestar (transport escolar, menjadors escolars, assistència primària, serveis socials especialitzats, gestió i direcció d’obres, xarxa de camins, promoció turística, borsa d’habitatge de lloguer, dinamització juvenil, atenció en matèria de consum, etc.).

Vilafranca del Penedès, 29 de maig de 2012

 

Destaquem