Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple de cartipàs al Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Ahir dijous, dia 28 de juliol, es va celebrar el Ple del cartipàs del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per aprovar el funcionament dels diferents òrgans de Govern i assignar les funcions als consellers de l’Equip de Govern.

 

En primer lloc, es va donar compte dels decrets de la Presidència que estableixen la composició de la Comissió de Govern (president i 5 vicepresidents) i les competències que li han estat delegades per part del president. També es va donar compte del decret que estableix quins consellers presidiran cadascuna de les 5 àrees de direcció política i de les delegacions de conselleries als consellers. En aquest sentit, van ser nomenats vicepresidents i presidents d’àrea: Francesc Olivella, Àrea de Territori i Sostenibilitat; Maria Rossell, Àrea d’Atenció a les Persones; Ferran Planas, Àrea d’Economia i Hisenda; Raimon Gusi, Àrea de Plans Transversals, i Lluïsa Llop, Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal.

Seguidament es va donar compte dels membres integrants de cada grup polític comarcal i dels seus respectius portaveus: M. Rossell (CiU); Francisco Romero (PSC); Pol Pagès (ERC); Lluís Caldentey (PP); Xavier Navarro (CUP) i Josep Anfruns (ICV).

El Ple va acordar delegar algunes de les seves competències a la Comissió de Govern i va establir una periodicitat mensual per a les sessions plenàries ordinàries (el segon dijous de cada mes, a les 19,30h). Les comissions de Govern se celebraran quinzenalment i les comissions informatives de les 5 àrees es reuniran els dijous anteriors a cada Ple.

En el següent punt de l’ordre del dia, el Ple va nomenar els representants del Consell Comarcal en òrgans col•legiats externs (Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona, Consell Coordinador del Parc Natural del Garraf, Consorci per a la Normalització Lingüística, etc.) i va acordar fer arribar a tots els grups comarcals les actes de les sessions a les quals assistissin aquests representants.

Finalment, el plenari va aprovar el nomenament de Xavier Escribà i Vivó com a nou gerent del Consell Comarcal de l’Alt Penedès a partir del dilluns 1 d’agost, i va aprovar dos càrrecs de confiança: un coordinador de grup polític comarcal i un coordinador de govern. També va aprovar les indemnitzacions dels consellers comarcals i les subvencions dels 5 grups polítics comarcals.

En aquest sentit el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, declara que “les retribucions i les indemnitzacions dels polítics i dels càrrecs de confiança estan per sota de la mitjana de les d’altres consells comarcals i responen als criteris d’austeritat que des d’aquest Govern volem aplicar. Malgrat les restriccions pressupostàries i de Tresoreria derivades de l’actual entorn de crisi econòmica, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha dut a terme una correcta gestió econòmica que li permet no tenir endeutament financer i pagar puntualment els creditors”.

Vilafranca del Penedès, 29 de juliol de 2011

 

Destaquem