Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tot i l’abstenció de CiU, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’adhereix al manifest que demana un nou sistema de govern a Caixa Penedès

El dijous 10 de novembre, es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Un dels temes que va focalitzar el debat va ser la moció presentada pels grups comarcals d’ERC, la CUP i ICV demanant l’adhesió al Manifest en defensa de la vinculació social i territorial de Caixa Penedès.

 

Després d’aprovar les actes de les dues sessions anteriors, en el punt d’Informacions de la Presidència Francesc Olivella va comunicar que el dia 16 de novembre se celebrarà una reunió a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa per parlar sobre el transport escolar no obligatori, a la qual assistiran 2 representats del Consell Comarcal, 2 alcaldes i 2 representants de les AMPA. Olivella es reunirà també el dia 25 de novembre amb el director general de Mobilitat de la Generalitat per tractar sobre la problemàtica del transport regular a la comarca i sobre la millora de la compatibilitat amb els horaris i les rutes del transport escolar. Finalment, va anunciar que havia sol•licitat una reunió amb el conseller de Benestar i Família de la Generalitat per parlar sobre l’agilitació dels pagaments dels PIRMI pendents.

En les propostes de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el Ple va aprovar nomenar el vicepresident Raimon Gusi representant del Consell Comarcal a l’Agrupació de municipis titulars del servei de transport urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU). En aquest punt, el plenari va prendre nota de la queixa de la CUP sobre la no existència de fulls de reclamacions a l’estació d’autobusos de Vilafranca.

En les propostes de l’Àrea d’Atenció a les Persones, es va aprovar la creació d’una comissió redactora del Reglament del Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès. Aquest reglament es revisarà a petició i amb el consens dels casals i les associacions de gent gran, que consideren que en alguns punts no és operatiu i s’ha de posar al dia.

Les propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda eren les més nombroses. En primer lloc, es va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l’obtenció de llicencies ambientals. La Intervenció del Consell Comarcal havia fet un informe explicant que els protocols que es demanen per a l’atorgament de llicències s’han encarit i que això, juntament amb l’IPC, feia que la prestació d’aquest servei fos deficitària per al Consell. El Ple va aprovar un increment de les taxes en un 6% i va prendre nota del suggeriment d’incloure en el futur taxes variables en funció de la grandària de les empreses. Dins la mateixa àrea, es va aprovar modificar la plantilla de personal per incloure un nou càrrec de confiança en substitució de la figura del gerent (que no es nomenarà fins que no s’aprovi el nou Reglament Orgànic del Consell Comarcal) i es va ratificar el nomenament de Xavier Escribà per a aquest càrrec.

Dins les propostes de l’Àrea de Plans Transversals, es va aprovar la creació del Registre d’instal•lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves del Consell Comarcal i el seu reglament regulador. En aquest registre s’inscriuran les altes i baixes, les inspeccions i les incidències de totes les instal•lacions dedicades al lleure dels nens i els joves de l’Alt Penedès.

Finalment, en les propostes de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal es va nomenar el vicepresident Jesús Salius representant del Consell Comarcal en el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. En aquest punt, es va plantejar la necessitat de continuar treballant perquè es constitueixi la Vegueria Penedès i perquè les decisions que afectin el territori es puguin prendre des d’aquest nou àmbit.

Tot seguit, es va donar compte de 9 decrets de la Presidència i de les actes de les 2 últimes sessions de la Junta de Govern.

El portaveu d’ICV, Josep Anfruns, va defensar una moció per a la creació d’un compte de banca ètica des del qual es gestionaran les actuacions relacionades amb la solidaritat i la cooperació que es facin al Consell Comarcal a partir de l’exercici 2012. Tots els grups, excepte el PP, van donar suport a aquesta moció.

Tots els grups van encapçalar una moció en relació amb el finançament de les escoles de música demanant a la Generalitat que es mantinguin els compromisos adquirits amb els ens locals per al finançament de les escoles de música durant el curs 2011-2012 i que es mantingui l’aportació de cursos anteriors per tal que els alumnes i els ajuntaments no s’hagin de fer càrrec de la diferència si volen continuar cursant aquests ensenyaments artístics no obligatoris.

El plenari va debatre i aprovar per unanimitat una moció presentada des del Govern del Consell Comarcal a proposta de l’Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). En aquesta moció es defensa la manteniment dels actuals drets de plantació de la vinya (que podrien desaparèixer el 2012 si els ministres d’Agricultura de la UE aproven la reforma de l’OCM del vi). Tots els grups van considerar que aquests drets són un mecanisme per controlar l’oferta de terreny dedicat a la vinya i, de retruc, un mecanisme per preservar el preu del raïm que es paga als pagesos del Penedès.

L’última moció aprovada pel Ple del Consell Comarcal va ser la proposta l’adhesió al manifest en defensa de la vinculació social i territorial de Caixa Penedès. En aquest manifest es demana que l’Obra Social continuï vinculada al territori amb recursos econòmics i amb un programa anual que atengui les prioritats de la comarca de l’Alt Penedès. El manifest també demana un nou sistema de govern a Caixa Penedès i Banco Mare Nostrum que sigui plenament transparent, que permeti l’accés dels mitjans de comunicació a les assemblees i que tingui uns directius renovats i responsables retribuïts amb criteris objectius de ple coneixement públic. Aquesta moció es va aprovar amb el vot de tots els grups i l’abstenció de CiU.

Vilafranca del Penedès, 14 de novembre de 2011


 

Destaquem