Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL APOSTA PER UNS SERVEIS SOCIALS PROPERS A LA CIUTADANIA

Els grups polítics amb representació al Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CiU, el PSC, ERC, la CUP i ICV), excepte el PP, van donar suport a la moció de CiU i ERC que demana a la Generalitat que defensi davant el Govern de l’Estat l’actual model de serveis socials de proximitat de Catalunya.

 

El dijous 25 de juliol, es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després d’aprovar l’acta de la sessió anterior i dins l’Àrea d’Economia i Hisenda, es van presentar i aprovar dos nous textos normatius: el Reglament de destrucció de documents i el Reglament del registre comarcal d’entitats d’interès públic.

Va presentar el primer reglament Raimon Gusi, conseller comarcal de Cultura i president de la Comissió d’accés, avaluació, tria i eliminació de documents del Consell Comarcal, que ha elaborat el text normatiu. El reglament estableix uns criteris de conservació o destrucció dels documents en base al seu valor administratiu, jurídic, fiscal, històric, etc. Raimon Gusi va explicar que es fa necessari disposar d’aquest reglament perquè “hi ha molta documentació obsoleta que actualment es conserva i que crea problemes d’espai. Amb aquest reglament podrem garantir que la documentació innecessària que s’hagi de destruir quedi inscrita en un registre”.

M. Josep Tuyà, consellera comarcal d’Atenció Ciutadana i membre de la comissió que ha elaborat el Reglament del registre d’entitats, va presentar el nou text normatiu que té com a objectiu donar compliment al Reglament Orgànic del Consell Comarcal, que preveu la participació de les entitats en la institució comarcal. M. Josep Tuyà va explicar que les entitats inscrites al registre (que poden ser també plataformes o moviments veïnals) tindran un seguit de drets: participar en els òrgans comarcals, rebre informació prèvia a l’aprovació dels pressupostos, fer propostes d’inclusió d’un punt a l’ordre del dia dels òrgans comarcals, participar en les convocatòries de subvencions, etc.

En el següent punt de l’ordre del dia, el ple va ratificar el nomenament de Joan Raventós (fins ara representant del Consell Comarcal a Caixa Penedès) com a representant del Consell a la Fundació Pinnae. Francesc Olivella, president del Consell Comarcal va afirmar que “Ens interessa ser presents a la Fundació perquè tenen la voluntat de donar suport a un projecte d’emprenedoria ajudat de microcredits elaborat pel Consell Comarcal i que beneficiarà la gent de la nostra comarca”.

En el següent punt de l’odre del dia, el conseller comarcal d’Ensenyament, Jordi Bosch, va presentar dues propostes de modificació de l’ordenança reguladora del preu per a la prestació del transport escolar no obligatori. La primera modificació estableix l’import del preu del transport per als alumnes que aprofiten les rutes de transport escolar obligatori per anar a l’escola però que no podran aprofitar la mateixa ruta de retorn perquè tenen un horari diferent (se’ls aplica el 50% de la tarifa). La segona modificació preveu un recàrrec per la gestió dels rebuts impagats, sempre i quan l’impagament no sigui deguts a raons de força major.

Dins Àrea de Plans Transversals hi havia una única proposta d’acord: l’aprovació de l’addenda amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per al curs escolar 2012-2013. (2.081.000 €). Jordi Bosch va explicar que l’import global de l’addenda s’ha reduït perquè durant el passat curs escolar els instituts van començar a fer jornada continuada i es va deixar de prestar el servei de menjador. Independentment d’això, l’addenda d’Ensenyament també s’ha reduït però s’han seguit prestant tots els serveis, per la qual cosa el conseller va felicitar el personal del Servei Comarcal d’Ensenyament per la bona gestió duta a terme.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control, la secretària va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Tot seguit va començar el debat de les mocions. La primera, presentada per l’Equip de Govern (CiU i ERC) manifestava l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Penedès al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i promovia l’adhesió al Pacte per part de les entitats civils, culturals, econòmiques, socials i empresarials de la comarca. La moció es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, la CUP, ICV i 4 vots del PSC. Hi va votar en contra el PP. I els 6 consellers restants del PSC es van abstenir.

La següent moció, presentada també per l’Equip de Govern, es titulava “a favor dels serveis socials de proximitat en mans dels municipis i els consells comarcals”. Aquests serveis es veuen amenaçats si el Govern de l’Estat aprova la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. Els vicepresidents Jesús Salius (ERC) i Maria Rosell (CiU), van coincidir a valorar els Serveis Socials de proximitat com un dels millors serveis que es poden prestar des dels ajuntaments i des del Consell Comarcal i a defensar la condició de la proximitat com a requisit imprescindible per mantenir la qualitat de l’assistència. La moció es va aprovar amb el vot a favor de CiU, el PSC, ERC, la CUP i ICV i el vot en contra del PP.

La tercera moció, presentada per CiU, ERC i la CUP, insta el Govern de la Generalitat a signar i publicar sense més demores el decret de desplegament reglamentari de l’`àmbit Penedès, en aplicació de la Llei 23/2010 que va crear l’àmbit. A més dels tres grups que encapçalaven la moció, hi van donar suport també el PSC i ICV, i es va abstenir el PP.

La quarta i la cinquena moció tractaven sobre el mateix tema, la Fundació especial Pinnae. La moció presentada pels grups comarcals del PSC, ICV i la CUP, demanava que es declarés nul•la la constitució del patronat de la Fundació i que es nomenessis nous patrons amb una major participació d’entitats públiques i una lliure designació per part de les entitats més significatives del territori. La moció presentada pels grups comarcals de CiU i ERC demanava que les administracions locals tinguin la màxima representació legalment prevista i que representin el conjunt de l’àmbit Penedès, i l’elaboració per part dels quatre consells comarcals penedesencs d’un full de ruta dels objectius estratègics de la fundació. Ambdues mocions coincidien a demanar una solució per al manteniment dels als casals d’avis de Caixa Penedès, una auditoria externa per saber de què es disposa i com s’ha gestionat fins ara l’Obra Social de Caixa Penedès i la selecció d’un director, amb un salari tècnic de l’Administració i escollit pels seus mèrits, per gestionar les iniciatives del Penedès. La primera d’aquestes mocions va rebre 16 vots favorables del PSC, ERC, el PP, la CUP i ICV, mentre que la segona va rebre 17 vots favorables de CiU, ERC i el PP.

L’últim punt del Ple va ser la renúncia al càrrec de conseller de Ramon Carbonell, de la CUP, que serà substituït en el proper Ple per Àngels Rus, regidora de la CUP a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca.

Vilafranca del Penedès, 26 de juliol de 2013

 

Destaquem