Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració com a Bé Cultural d'Interès Local

Els Béns Culturals d'Interès Local (BCIL) són una figura de protecció del patrimoni cultural català per als béns immobles. Està regulada per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, la qual adjudica al ple dels consells comarcals la competència per a la declaració de BCIL en els municipis de fins a 5.000 habitants.

 

PROCEDIMENT PER APROVAR LA DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL) PER A UN BÉ IMMOBLE

Informe d'un tècnic de patrimoni

 • L’Ajuntament (de fins a 5.000 habitants) encarrega un informe a un tècnic de patrimoni.
 • Pot ser un tècnic de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona (servei gratuït que ha de demanar l’Ajuntament), un tècnic de patrimoni acreditat (ex. Institut d’Estudis Penedesencs, despatx d’arquitectura, tècnic municipal de patrimoni, etc.).
 • No serveix un informe d’excavació arqueològica.
 • L’informe ha de concloure clarament que es proposa la declaració de BCIL per al bé (Ex. CONCLUSIÓ. S’informa en sentit favorable la tramitació de l’expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Local de les restes excavades de ..... de la Vila de ....... al municipi de .......).
 • L’informe ha de contenir la informació següent: adreça del bé, coordenades UTM, descripció, notícies històriques i imatges.
 • També cal adjuntar fotografies que puguin ser descarregables per part del servei de la Generalitat encarregat de la inscripció del BCIL al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. A les fotografies hi ha de constar el nom de l’autor/a i la data en què van ser preses per tal que puguin ser incloses a la base de dades del patrimoni cultural.

Acord de l'Ajuntament

 • Si l’informe és favorable, l’Ajuntament aprova mitjançant un acord de Ple (preferentment), de la Junta de Govern o d’Alcaldia, l’inici d’expedient de declaració com a BCIL del bé immoble i eleva la proposta al Ple del Consell Comarcal.

Notificació a la propietat i resolució de les possibles al·legacions

 • En el cas que el bé sigui de titularitat municipal, s’haurà de fer constar en l’acord d’inici d’expedient de declaració de BCIL.
 • En el cas que el bé no sigui de titularitat municipal, l’Ajuntament obre un període d'al·legacions i ho notifica a la propietat. Si hi ha al·legacions, l'Ajuntament les resol.
 • En el cas que hi hagi un acord previ amb la propietat, el període d’al·legacions es pot substituir per una declaració signada de la propietat en què manifesta el seu acord amb la declaració de BCIL.
 • En el cas que hi hagi un POUM o un altre planejament que ja hagi inclòs la proposta de BCIL, no cal el període d'al·legacions (aquesta informació s’ha de fer constar en l’informe del tècnic de patrimoni) però sí cal que l'Ajuntament notifiqui l'acord d'inici d'expedient a la propietat.

Tramesa al Consell Comarcal

 • El/la secretari/ària de l’Ajuntament certifica l’acord inicial del Ple, la Junta de Govern o el decret d’Alcaldia, la notificació a la propietat i l'absència d’al·legacions o la resolució de les al·legacions presentades.
 • L’Ajuntament envia via EACAT al Consell Comarcal el certificat del/la secretari/ària, juntament amb l’informe favorable del tècnic de patrimoni, les fotografies descarregables, el document d’acord amb la propietat, si escau, i l'adreça de la propietat del bé a efectes de notificació de l'acord del Ple del Consell Comarcal.

Actuació del Consell Comarcal

 • En el cas que hi hagi al·legacions, el Consell Comarcal pot sol·licitar l’assessorament tècnic de l’Oficina de Patrimoni Cultural i/o dels Serveis Jurídics de DIBA.
 • Si no hi ha al·legacions, el Servei Comarcal de Cultura eleva l’acord de declaració definitiva de BCIL al Ple del Consell Comarcal.
 • Des del Consell Comarcal es notifica l’acord de Ple a la Generalitat, a la Diputació de Barcelona, a l’Ajuntament promotor i a la propietat.

Actuació de la Generalitat

 • La Generalitat inscriu el BCIL en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català (Direcció General del Patrimoni Cultural - Departament de Cultura)

Darrers BCIL tramitats des del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

 • SANT MARTÍ SARROCA, 2022 - Forn romà de Cal Sègol
 • PACS DEL PENEDÈS, 2022 - Església parroquial de Sant Genís
 • TORRELLES DE FOIX, 2022 - Ermita de la Mare de Déu de Foix
 • SUBIRATS, 2022 - Capella de la Maternitat de la Mare de Déu dels Casots
 • SUBIRATS, 2022 - Vil·la romana de Ca l'Escuder
 • FONT-RUBÍ - TORRELAVIT -  EL PLA DEL PENEDÈS, 2022 - Refugis antiaeris de l'antic aeròdrom republicà de Sabanell
 • SANT PERE DE RIUDEBITLLES, 2021 - Cellers del s. XVII - XIX al nucli antic
 • TORRELLES DE FOIX, 2021 - Jaciment arqueològic de l'Alzinaret de la Verna
 • LES CABANYES, 2021 - Capella de Sant Valentí i entorn
 • PONTONS, 2018 - Jaciment Alfarer Ibèric d'Hortes de Cal Pons 
 • SANT CUGAT SESGARRIGUES, 2016 - Cooperativa del Forn de Pa i Sala de Cafè
 • SANT CUGAT SESGARRIGUES, 2016 - Fresquera de la plaça de l'Església (Cal Pau Vidal o Cal Monjo)
 • EL PLA DEL PENEDÈS, 2016 - "El Centre"
 • CASTELLET I LA GORNAL, 2014 - Antic forn de pa de Castellet

 

Destaquem