Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Més informació sobre els òrgans del Consell Comarcal

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

 

ÒRGANS DECISORIS O DE GOVERN

 • Ple
 • Presidència
 • Junta de Govern
 • Vicepresidències
 • Conselleries delegades
 • Gerència

ÒRGANS DELIBERANTS

 • Comissions informatives
 • Comissió Especial de Comptes
 • Grups polítics
 • Consell d'Alcaldes

ÒRGANS COMPLEMENTARIS

 • Junta de Portaveus
 • Òrgans consultius i de coordinació
 • Ògans de participació ciutadana
 • Òrgans tècnics

Destaquem