Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans complementaris - Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal

ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL COMARCAL (OTAC)

 

Presidència de l'OTAC: Joan Manel Montfort Guasch

Vocalies:

  • el/la tècnic/a de Medi Ambient del Consell Comarcal
  • el/la enginyer/a industrial del Consell Comarcal

Secretaria: el/la secretari/ària del Consell Comarcal

 

SESSIONS DE L'OTAC

  • Es convoca quinzenalment i es reuneix a partir de les 13 h.

FUNCIONS DE L'OTAC

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions (funcions) i la periodicitat de les seves sessions.

Article 41.- La Ponència Tècnica Comarcal d’Activitats

1. L’Òrgan Tècnic Comarcal d’Activitats (OTAC) és una comissió tècnica de caràcter assessor, que té per objecte assumir les funcions d’informe que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, encomana als òrgans ambientals comarcals.

Destaquem