Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans complementaris - Comissió de seguiment de l'Àrea de Prestació Conjunta del Servei de Taxi a l'Alt Penedès

Consell Comarcal Alt Penedès, òrgans comissions consultives i coordinació ccap, comissions consultives ccap, comissions consultives consell comarcal alt penedès, sessions comissió de control ccap, comissió coordinació del govern ccap, comissió de control dels comptes i tresoreria ccap, comissió accés documentació ccap, comissió eliminació documentació ccap, comissió comarcal de protecció civil ccap, protecció civil ccap, comissió prestació servei de taxi ccap, taxi ccap, prestació servei detaxi consell comarcal alt penedès

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ÀREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI A L'ALT PENEDÈS 

Presidència de la Comissió: Lluís Miquel Valls Comas

SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ÀREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI A L'ALT PENEDÈS

  • Es convoca en funció de l'existència d'assumptes a tractar, una vegada l’any, a proposta de la Presidència de la Comissió. També es pot convocar de forma extraordinària a proposta de la Presidència o a petició de les vocalies.

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ÁREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI A L'ALT PENEDÈS

 

ATRIBUCIONS I FUNCIONS DE LES COMISSIONS CONSULTIVES I DE COORDINACIÓ

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (font: Seu electrònica del Consell Comarcal) (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada, les atribucions  i funcions i la periodicitat de les seves sessions.

Article 40.- Les Comissions tècniques

3. Les Comissions Tècniques tindran per objecte la investigació, estudi, informe i deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les Comissions Informatives.

 

Destaquem