Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

TRANSPORT ESCOLAR - Sol·licitud curs 2022-2023

Transport Escolar Obligatori (TEC) - Gratuït

Per a l’alumnat d'ensenyament obligatori que, per manca d'oferta educativa en el seu municipi de residència, es desplacen a un altre municipi i s'escolaritzen en el centre proposat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Transport Escolar NO Obligatori (TENO) – NO Gratuït

Per a l’alumnat d'ensenyament obligatori matriculat en un centre escolar situat en el seu municipi de residència o bé en un centre no proposat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i no tenen dret a transport escolar obligatori i gratuït.

Transport Escolar Post Obligatori – NO Gratuït

Per a l’alumnat que cursa estudis post obligatoris (batxillertat, altres)

 

COST DEL TRANSPORT NO GRATUÏT - D'ACORD AMB L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5

Alumnat d’ensenyament obligatori (TENO)

Tipus d’usuari/ària

IMPORTS CURS ESCOLAR

PRIMARIA (180 dies)

ESO (176 dies)

Alumne/a sense germans usuari del servei

401,40€

392,48€

Alumne/a amb un altre germà usuari del servei

300,60€

293,92€

Alumne amb 2 o més germans usuari del servei

201,60€

197,12€

Preu únic per alumne/a *

 

 

197,12€

*En els casos en que només pugui oferir la possibilitat d’un sol viatge diari quan els horaris de la ruta i els del centre privat concertat no siguin coincidents

El pagament es realitzarà en 3 quotes : Setembre, Gener i Abril

 

Alumnat d’ensenyament Post obligatori:  

Inici del servei 19/09/22

Tipus d’usuari/ària

IMPORT CURS (168 dies)

Preu únic per alumne/a

374,64€

Inici del servei a partir del mes d'octubre

Tipus d’usuari/ària

IMPORT CURS (158 dies)

Preu únic per alumne/a

352,34€

El pagament es realitzarà en 3 quotes: Octubre, Gener i Abril

 

Documentació que cal aportar:

  • Quan el sol·licitant sigui el tutor/a legal de l'alumne/a, haurà de presentar la documentació que ho acrediti
  • Quan el sol·licitant tingui la custòdia compartida de l'alumne/a, haurà de presentar la documentació que ho acrediti
  • Si no autoritza a la sol·licitud la consulta de dades entre administracions per a l'obtenció del volant de convivència, haurà d'aportar la documentació

Clica aquí per omplir la SOL·LICITUD

Clica aquí per consultar la ruta i la parada de l'alumne/a 

Videotutorial: com puc sol·licitar el servei de transport escolar?

 

Destaquem