Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reclamació de les clàusules terra de la hipoteca

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

QUÈ ÉS UNA CLÀUSULA TERRA?

La clàusula que tenen alguns contractes de préstec hipotecari on es fixa un límit en la baixada del tipus d’interès pactat. La clàusula ha de constar en la vostra escriptura hipotecària. Comproveu si, en l’apartat on es fa referència als interessos, hi diu que el tipus d’interès aplicable no pot ser inferior, per exemple, al 3%, al 4%, etc.


ÉS ABUSIVA LA CLÀUSULA TERRA?

Ho és si no us van informar de manera transparent, clara i diferenciada del significat i de les conseqüències de tenir una clàusula d’aquest tipus en el contracte de la hipoteca.


EXISTEIX ALGUN PROCEDIMENT  EXTRAJUDICIAL PER RECUPERAR ELS DINERS DE LES CLÀUSULES TERRA?

Sí. El Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, regula un procediment extrajudicial, gratuït i voluntari, per reclamar.


AQUEST PROCEDIMENT ALTERNATIU ÉS COMPATIBLE AMB LA VIA JUDICIAL?

No. Mentre duri el procediment alternatiu no podeu iniciar ni la via judicial ni cap altra via extrajudicial per aquesta mateixa qüestió.

Si ja teníeu el cas en la via judicial, podeu acordar-ne amb el banc la suspensió per acollir-vos al procediment alternatiu.


COM HE DE RECLAMAR, D'ACORD AMB AQUEST PROCEDIMENT ALTERNATIU?

Primer. Presenteu una reclamació per escrit al Servei d'Atenció al Client de l’entitat bancària on vàreu contractar la hipoteca.

Des del Servei de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès us facilitem un model de reclamació que podreu enviar directament a la vostra entitat.

Cal que l’enviament es faci per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció:

  • carta certificada o burofax amb justificant de recepció
  • carta segellada per una oficina de l'entitat conforme s’ha rebut la reclamació
  • correu electrònic, sempre que tingueu constància i conserveu l’acusament de recepció i el número de reclamació que us faciliti l'entitat.

Segon. L’entitat us pot contestar:

  • Dient que la devolució no és procedent. En aquest cas haureu de reclamar per la via judicial.
  • Fent-vos una proposta de càlcul de les quantitats a retornar, amb els interessos inclosos.

Tercer. Heu de contestar si esteu d’acord o no amb el càlcul de l’entitat.


L'ENTITAT BANCÀRIA M'HA DE RETORNAR NECESSÀRIAMENT ELS DINERS?

No us han de retornar els diners necessàriament. També us poden oferir una mesura compensatòria diferent del retorn dels imports, si bé us han d’informar de la quantitats a retornar, de la mesura compensatòria i del seu valor econòmic. En aquest cas, teniu 15 dies per acceptar l’oferiment i heu de fer-ho de manera manuscrita i en un document separat.


QUANT DURA EL PROCEDIMENT ALTERNATIU?

Des de la presentació de la reclamació, teniu un termini màxim de 3 mesos per arribar a un acord amb l’entitat i perquè us aboni els diners o us apliqui la mesura compensatòria que pacteu.


QUIN COST TÉ AQUEST PROCEDIMENT ALTERNATIU?

Aquest procediment extrajudicial és gratuït.


QUINS EFECTES POT TENIR EN LA MEVA DECLARACIÓ DE LA RENDA LA DEVOLUCIÓ D'AQUEST IMPORT?

Les quantitats rebudes no s’han de declarar. No obstant això, haureu de fer una declaració de renda complementària si vau fer constar la hipoteca com a despesa deduïble (per exemple, per inversió en habitatge habitual). Us en podeu informar a l’Agència Tributària (tel. 901 33 55 33).

L’entitat us ha d’advertir que les devolucions d’aquestes quantitats poden generar obligacions tributàries. A més, informarà d’aquests retorns a l’Agència Tributària.


EN QUINS CASOS ES CONSIDERA QUE EL PROCEDIMENT EXTRAJUDICIAL HA FINALITZAT SENSE ACORD?

  • Si l’entitat rebutja la vostra petició.
  • Si després de 3 mesos no heu rebut cap comunicació de l’entitat.
  • Si no accepteu el que us ofereix.
  • Si després de 3 mesos no us han retornat la quantitat pactada.

 

QUE PUC FER SI EL PROCEDIMENT FINALITZA SENSE ACORD?

Si l’entitat bancària no respon a la vostra reclamació, us diu que la vostra clàusula terra no és abusiva o no arribeu a un acord i decidiu anar a la via judicial, podeu adreçar-vos al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), per tal que us informin de la possibilitat d'acudir a la via judicial. El SOJ és un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada del Departament de Justícia de la Generalitat. També us podeu adreçar a una associació de persones consumidores.


QUI PAGA LES COSTES JUDICIALS SI DECIDEIXO PRESENTAR UNA DEMANDA EN ELS JUTJATS?

L’entitat bancària pot ser condemnada a pagar les costes del procés, només en cas que la sentència que obtingueu sigui més favorable que l’oferta que us va fer.

Destaquem