Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reclamació de les despeses d'hipoteca

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

 

QUÈ SON LES DESPESES DE CONSTITUCIÓ D'HIPOTECA?

La formalització d'una hipoteca comporta certes despeses com ara les del notari, les del registre de la propietat o l'impost d'actes jurídics documentats i és habitual que els contractes de préstec hipotecari imposin dins les condicions generals, de forma unilateral, l'obligació d'assumir aquestes despeses per part de la persona consumidora o prestatari.


PER QUÈ ES POT RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ D'AQUESTES DESPESES?

La Sentència 705/2015 del Tribunal Suprem, de 23 de desembre, va declarar abusiva, i per tant nul·la, la clàusula que imposa aquesta obligació en una hipoteca i obliga l'entitat financera a retornar l'import que va cobrar al consumidor pels conceptes de constitució d'hipoteca.


JO PUC RECLAMAR?

Per poder reclamar la devolució de les despeses esmentades, el primer que heu de fer és revisar l'escriptura de la vostra hipoteca per comprovar si hi teniu una clàusula similar a la següent:

"Són de compte exclusiu de la part prestatària tots els tributs, comissions i despeses ocasionats per la preparació, formalització, esmena, tramitació d'escriptures, modificació (...) i execució d'aquest contracte, i pels pagaments i reintegraments derivats del mateix, així com per la constitució, conservació i cancel·lació de la seva garantia, essent igualment al seu càrrec les primes i altres despeses corresponents a l'assegurança de danys (...)".


Si hi constateu l'existència d'una clàusula com aquesta o similar, podeu reclamar la devolució de les despeses que vau pagar.

 

COM PUC RECLAMAR?

El primer que cal fer és adreçar un escrit de reclamació al Servei d'Atenció al Client (SAC) o al Defensor del Client (DEC) de l'entitat de crèdit on vau contractar el préstec hipotecari, sol·licitant la devolució de l'import de les despeses de formalització de la hipoteca.

Des del Servei de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès us facilitem un model de reclamació que podreu enviar directament a la vostra entitat.

Cal que l’enviament es faci per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció:

  • carta certificada o burofax amb justificant de recepció
  • carta segellada per una oficina de l'entitat conforme s’ha rebut la reclamació
  • correu electrònic, sempre que tingueu constància i conserveu l’acusament de recepció i el número de reclamació que us faciliti l'entitat.

Caldrà que adjunteu la següent documentació a la vostra reclamació:

  • Còpia del DNI de les persones que hagin sol·licitat el préstec hipotecari.
  • Còpia de la carta de pagament de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats (si no la teniu, podeu demanar-la a l’Agència Tributària de Catalunya, Oficina Liquidadora de Vilafranca del Penedès)
  • Còpia de la factura del notari que va autoritzar l’escriptura (si no la teniu, podeu demanar una còpia al despatx de notari).
  • Còpia de la factura del Registre de la Propietat (si no la teniu, podeu demanar-la al Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès).

I si no rebo resposta de l’entitat o la resposta és negativa?

Si no us responen en el termini de 2 mesos, o bé la resposta que rebeu no és satisfactòria, us podreu adreçar a una associació de persones consumidores o al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), per tal que us informin de la possibilitat d'acudir a la via judicial. El SOJ és un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada del Departament de Justícia de la Generalitat.

 

 

Attached files

Destaquem