Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

HIPOTEQUES

Assessorament i suport

Assessorament sobre contractes hipotecaris, sobre la compra d'habitatges, la contractació d’hipoteques,  les renovacions i les millores dels contractes hipotecaris, el pagament de la hipoteca després de la separació-divorci, etc.

Suport personal, jurídic i econòmic a les persones i les famílies amb dificultats econòmiques per pagar la hipoteca del seu habitatge habitual o amb risc de pèrdua de l’habitatge (suport en les negociacions amb les entitats financeres i els processos de mediació, orientació en processos judicials d’execució d’hipoteques, etc)

Podeu fer les vostres consultes al 93 890 00 00 o a habitatge@ccapenedes.

Ajuts econòmics per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària

Si una persona o família té problemes per pagar una o més mensualitats de la hipoteca poden tenir dret a un ajut per cobrir aquests impagaments. Atès que cal valorar cada situació en particular, és necessari que contacteu amb nosaltres.

Per explicar la vostra situació podeu adreçar-vos al 93 890 00 00 o a habitatge@ccapenedes.cat

Codi de bones pràctiques. Llei 19/2022  Per fer viable el pagament de la hipoteca

La majoria de persones necessiten demanar un préstec hipotecari quan compren un habitatge, ja que l’estalvi no sol ser suficient per afrontar aquesta despesa. Atesa la seva durada, es poden trobar situacions financeres canviants que dificultin en algun moment el pagament de les mensualitats.

Des de l'any 2012, el deutor hipotecari que reuneixi els requisits establerts compta amb una eina dissenyada expressament per fer front a aquesta situació: el Codi de Bones Pràctiques. La recent aprovació del Reial decret llei 19/2022 reforça aquest mecanisme de protecció i l'amplia amb la creació d'un nou Codi aplicable fins a finals del 2024, que busca alleujar l'impacte que suposa la pujada dels tipus d'interès.

És obligatori que la teva entitat financera informi de la possibilitat d’acollir-se al previst en aquesta normativa. Per tant t’hauries d’adreçar al teu banc per informar de les teves dificultats. En tot cas i per tenir una orientació prèvia pots:

  1. Fer servir el simulador el BE, https://app.bde.es/asb_spa/#/eligibilidad/form
  2. Adreçar-te al Servei Comarcal d’Habitatge per explicar la teva situació i fer el seguiment de les propostes que pugui fer l’entitat financera. Telèfon 93 890 00 00 o habitatge@ccapenedes.cat