Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis per a les empreses

5.2.1 Programa "Productes de la Terra"

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, programa productes de la terra alt penedès, productes de la terra, desenvolupament empresarial alt penedès, productes alimentaris locals alt penedès, productes locals consell comarcal alt penedès, promoció productes locals alt penedès, estructura empresarial alt penedès

5.3.1 Gall del Penedès

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, promoció gall del penedès, subvencions gall del penedès, consell regulador igp, gall del penedès, associació de criadors de la raça de gallines penedesenca, posicionament gall del penedès

3.1 Atenció Ciutadana

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Oficina Atenció Ciutadana Alt Penedès, Atenció a les persones Alt Penedès, portal de tràmits Consell Comarcal Alt Penedès, Benestar social Consell Comarcal Alt Penedès, Administració ciutadana Alt Penedès, Tramitacions Consell Comarcal Alt Penedès, Atenció al públic Consell Comarcal Alt Penedès, Tràmits Consell Comarcal Alt Penedès

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

 

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/consum

4.4.5 Ocupació juvenil - Web www.treballateca.com

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, treballateca, recerca de feina alt penedès, recerca treball alt penedès, ofertes de treball alt penedès, inscripció treballteca, borsa de treball alt penedès, borsa de treball consell comarcal alt penedès, borsa de treball joventut alt penedès, candidats joventut alt penedès, ocupació juvenil alt penedès

5.1.1 Servei Local d'Ocupació - Xarxa Xaloc

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, servei local d'ocupació alt penedès, xarxa xaloc alt penedès, recerca de feina alt penedès, informació recerca de feina alt penedès, buscar feina alt penedès, servei ocupació alt penedès, servei ocupació consell comarcal alt penedès, programes d'ocupació alt penedès, orientació laboral alt penedès

5.2.3 Servei de creació i consolidació d'empreses

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, desenvolupament empresarial alt penedès, emprenedors alt penedès, autònoms alt penedès, suport autònoms consell comarcal alt penedès, consolidació d'empreses alt peneès, formació empreses alt penedès, formació emprenedors alt penedès, servei de creació d'empreses consell comarcal alt penedès, xarxa catalunya emprèn alt penedès, subvencions joves, subvencions empreses, finançament empreses, Punt PIC

5.2.4 Programa de dinamització de l'activitat empresarial

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, dinamització activitat empresarial alt penedès, suport activitat empresarial alt penedès, desenvolupament empresarial alt penedès, polígons d'activitat econòmica alt penedès, espais industrials alt penedès, suport espais industrials alt penedès, taula comarcal reindustrialització alt penedès, promoció econòmica alt penedès, competitivitat empreses alt penedès

5.2.6 Formació per a persones emprenedores i empreses

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, formació autònoms alt penedès, formació emprenedors alt penedès, cursos autònoms alt penedès, cursos emprenedors alt penedès, desenvolupament empresarial alt penedès, recursos empreses alt penedès, inscripcions formacions consell comarcal alt penedès, formació consell comarcal alt penedès

4.4.5 Ocupació juvenil - Web www.treballateca.com

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, treballateca, recerca de feina alt penedès, recerca treball alt penedès, ofertes de treball alt penedès, inscripció treballteca, borsa de treball alt penedès, borsa de treball consell comarcal alt penedès, borsa de treball joventut alt penedès, candidats joventut alt penedès, ocupació juvenil alt penedès

Destaquem