Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis per a les entitats

3.1 Atenció Ciutadana

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Oficina Atenció Ciutadana Alt Penedès, Atenció a les persones Alt Penedès, portal de tràmits Consell Comarcal Alt Penedès, Benestar social Consell Comarcal Alt Penedès, Administració ciutadana Alt Penedès, Tramitacions Consell Comarcal Alt Penedès, Atenció al públic Consell Comarcal Alt Penedès, Tràmits Consell Comarcal Alt Penedès

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d’àmbit comarcal i d’altres administracions, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i per correu electrònic.
 • Fa el registre presencial i telemàtic d’entrades i sortides.
 • És finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Atén les queixes i els suggeriments.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius.
 • Gestiona els tràmits comarcals.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital t-CAT, idCAT o idCATMòbil i dóna suport a la tramitació telemàtica.
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Ofereix suport en la implantació de l’administració electrònica.

Objectius de l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 • Satisfer les demandes d'informació sobre la comarca, solucionar els tràmits comarcals i atendre les queixes i els suggeriments sobre els serveis que es duen a terme al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Facilitar i apropar la relació de la ciutadania amb el Consell Comarcal, mitjançant la canalització en un únic servei de totes aquelles necessitats d'informació, iniciatives i serveis que aquella tingui de l'administració comarcal.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Compromisos vers la ciutadania, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.

Drets de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • Fer ús dels mitjans electrònics.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.


Deures de les persones usuàries, les empreses, els centres educatius i les entitats
Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

 

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/consum

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/cultura

L'adreça de l'enllaç és: https://www.ccapenedes.cat/esports

2.6.5 Dinamització cívica per a l'emancipació juvenil

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Atenció a les persones joves immigrants soles Alt Penedès, MENA Alt Penedès, MENES Alt Penedès, inclusió social persones joves immigrants soles, inclusió social MENES, inclusió social MENA, suport centres tutelars Alt Penedès, Dinamització cívica Alt Penedès, Ajuda Menes, Ajuda Mena Consell Comarcal Alt Penedès

4.4.8 Assessoria de mobilitat internacional

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, mobilitat internacional alt penedès, mobilitat internacional consell comarcal alt penedès, mobilitat internacional joventut alt penedès, assessorament mobilitat alt penedès, viatjar a l'estranger alt penedès, assessorament viatges joventut alt penedès, voluntariat internacional alt penedès, erasmus alt penedès, informació mobilitat internacional alt penedès, voluntariat a l'estranger alt penedès, idiomes estranger alt penedès, turisme alternatiu alt penedès, carnet d'estudiant internacional alt penedès, carnet d'alberguista alt penedès, carnet internacional de professor alt penedès, pràctiques a l'estranger alt penedès

1.1.3 Circulació motoritzada no competitiva en el medi natural

Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Circulació motoritzada en el medi rural Consell Comarcal Alt Penedès, Recorregut accés motoritzat Alt Penedès, Circulació motoritzada Alt Penedès, Vehicles en medi rural Alt Penedès, Gestió circulació motoritzada Alt Penedès, Activitats motoritzades medi rural Alt Penedès,

Destaquem