Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

1.1.1 Cooperació tècnica amb els ens locals en Medi ambient i Enginyeria

Medi ambient i enginyeria

El Consell Comarcal dona suport tècnic en matèria de Medi Ambient i Enginyeria als ajuntaments de l’Alt Penedès que no disposen de recursos per prestar el servei per si mateixos:

  • prevenció i control ambiental d’activitats
  • prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
  • mesures fiscals, financeres i administratives
  • regulació administrativa d’espectacles públics i activitats recreatives
  • sanejament; emissions a l’atmosfera
  • contaminació lumínica
  • sorolls
  • abocaments
  • inspecció i control de cases de colònies

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
Als ajuntaments de l’Alt Penedès.

Compromisos vers els ajuntaments
Atendre les peticions de suport tècnic i recollir-les, si escau, en un conveni de prestació de serveis.

Drets dels ajuntaments
Els que s’acordin en cada conveni.

Deures dels ajuntaments
Els que s’acordin en cada conveni.

Cost per als ajuntaments
El que s’estableixen en cada conveni, en funció dels preus públics establerts a l’ordenança fiscal núm. 3 del Consell Comarcal.

Més informació

www.ccapenedes.cat/serveistecnics

 

Destaquem