Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

1.3 Seguretat ciutadana i Protecció civil

El Pla d’Assistència i Suport Comarcal en Protecció Civil estipula com es realitzarà l’ajut i el suport als municipis que en formen part, abans, durant o després d’una emergència.

Analitza i defineix els riscos a què està subjecta la comarca de l’Alt Penedès i estableix les zones de major perillositat i vulnerabilitat per a cada risc.

  • Determina la planificació que cada municipi ha de tenir i proposa actuacions per pal·liar les deficiències derivades de les dificultats per poder elaborar l’esmentada planificació.
  • Estableix una estructura organitzativa per donar suport a les emergències i estableix els mecanismes d’articulació entre els municipis i els grups d’actuació que intervenen en les emergències.
  • Defineix uns procediments de coordinació de les actuacions i dels recursos en cas d’emergència, per donar suport als municipis.
  • Articula els plans autonòmics, els plans municipals i els plans d’autoprotecció existents, amb el Pla d’Assistència i Suport, per tal de donar una resposta coordinada i més eficaç en cas de situacions de risc col·lectiu greu, calamitat pública o emergència.
  • Recull l’inventari de recursos humans, materials i de serveis, disponibles a la comarca en cas d’emergència.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
Als ajuntaments de l’Alt Penedès.

Compromisos vers els ajuntaments
Atendre les peticions de suport tècnic i recollir-les, si escau, en un conveni de prestació de serveis.

Drets dels ajuntaments
Els que s’acordin en cada conveni.

Deures dels ajuntaments
Els que s’acordin en cada conveni.

Cost per als ajuntaments
El que s’estableixi en els convenis de col·laboració signats entre els ajuntaments i el Consell Comarcal i en funció de les subvencions rebudes pel Consell Comarcal de la Diputació de Barcelona per a aquesta finalitat.

Més informació

www.ccapenedes.cat/serveistecnics

Fitxers relacionats

Destaquem