Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2.3.1 Atenció a la infància i l'adolescència amb risc o en situació de desemparament

Infància, adolescència i família

L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) està format per professionals de la Psicologia, la Pedagogia, el Treball Social i l'Educació Social. El personal de l’EAIA rep els casos d’infants o adolescents en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

Fan el diagnòstic, la valoració dels menors i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas. Elaboren plans de millora per a l'infant i la seva família, fan el seguiment i el tractament un cop s'han aplicat les mesures proposades, tant si estan en el nucli familiar com en un centre o en una família d'acollida.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?
Als infants i els adolescents amb risc o en situació de desemparament i a les seves famílies, prèvia derivació de l’Equip Bàsic de Serveis Socials, els estaments judicials o els cossos de seguretat.

Compromisos vers les persones usuàries

  • Un cop rebuda la derivació, es fa una valoració inicial en el termini de 15 dies naturals.
  • Els estudis urgents s’inicien el mateix dia de la seva derivació.
  • Els estudis urgents finalitzen en un termini igual o inferior a 15 dies naturals.

Drets de les persones usuàries
Els genèrics dels Serveis Socials.

Deures de les persones usuàries
Els genèrics dels Serveis Socials.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït
 

Destaquem