Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2.6.1 Acollida i orientació a persones nouvingudes

Convivència ciutadana i cohesió social 

Conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya (obtenció i renovació de permisos de residència).

Els continguts es divideixen en tres mòduls: aprenentatge del català i el castellà, coneixements laborals i coneixement de la societat catalana.

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

A les persones nouvingudes a l’Alt Penedès majors d’edat. És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia del/la treballador/a social de l’Equip Bàsic de Serveis Socials.

Compromisos vers les persones usuàries

  • Garantir que tothom que ho vulgui pugui tenir plaça en qualsevol dels 3 mòduls.
  • Des que es rep la derivació, es contacta via telèfon amb la persona interessada en el termini màxim de 7 dies naturals.
  • Si no es pot resoldre la demanda per telèfon, es dona hora d’entrevista a la seu del Consell Comarcal dins un termini màxim de 7 dies naturals.
  • Un cop acreditats els 3 mòduls, es tramita el certificat de primera acollida en el termini màxim de 7 dies naturals.

Drets de les persones usuàries
Els genèrics dels Serveis Socials.

Deures de les persones usuàries

  • Els genèrics dels Serveis Socials.
  • Assistir de manera continuada per tal d’assolir l’aprofitament dels mòduls.

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

  • Mòduls formatius - Informació i orientació sobre coneixement de l'entorn i sobre l'àmbit laboral, adreçada a les persones nouvingudes empadronades a la comarca i derivades des de diferents serveis públics. Objectius dels mòduls formatius: facilitar l’obtenció del certificat d’arrelament a la vila, assentar les bases d’una bona convivència i facilitar l’accés al món laboral.
  • Programa d'alfabetització "Parlem-ne" - Mitjançant aquest programa, s'imparteixen coneixements de llengua catalana a persones que no poden accedir a l’oferta normalitzada per no disposar dels nivells mínims exigits (persones analfabetes o semianalfabetes). Es duu a terme en col·laboració amb Òmnium Cultural i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Objectius: promoure la igualtat d’oportunitats i la inclusió social, promoure i potenciar l’autonomia de la població nouvinguda i la seva integració social, i donar a conèixer el context on s’inscriu la llengua catalana.

 

Destaquem